Ing. Ivan Chvojka

Domov > Tím SIAF > Tim > Ing. Ivan Chvojka
Ing. Ivan Chvojka

Ing. Ivan Chvojka

Letový riaditeľ MLD SIAF

chvojka@siaf.sk

Vojenský pilot (podplukovník) vo výslužbe, v aktívnej vojenskej leteckej službe v rokoch 1979 – 2004 ako pilot–inštruktor vo funkcii do veliteľa letky, inšpektor Leteckého úradu pre pilotov vojenskej kvalifikácie L-39. V rokoch 1992 – 2002 vedúci vojenskej akrobatickej skupiny Biele albatrosy na lietadlách L-39. Skúsenosti z riadenia letovej prevádzky ako riadiaci lietania letky. V súčasnosti pôsobí ako pilot–inštruktor (vedúci výcviku) v leteckej škole (ATO), inšpektor SNA, letový examinátor LÚ SR.

Letové skúsenosti:

Celkový nálet: 5600 letových hodín / 14000 letov, z toho:

  • vojenské prúdové (L-29, L-39): 3500 hod./7000 letov (základný, pokračovací výcvik, VFR, IFR, deň, noc)
  • SE, ME, TMG: 2100 hod./7000 letov (základný, pokračovací výcvik PPL, CPL, VFR, deň, noc)
Cítim sa poctený spolupracovať s vojenskými a civilnými leteckými odborníkmi, využiť svoje skúsenosti a pôsobiť ako letový riaditeľ.