Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest pripravuje Slovenská letecká agentúra, s. r. o., Banská Bystrica, v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Združením bezpečnostného a obranného priemyslu, Múzeom SNP, Vojenským historickým ústavom a mestami Banská Bystrica, Zvolen a Sliač.

V snahe pokračovať v dlhoročnej tradícii medzinárodných leteckých dní už od roku 2005 smeruje Slovenská letecká agentúra (SLLA) všetku svoju činnosť výlučne k organizácii MLD SIAF, za čo jej výbor European Airshow Council v roku 2017 udelil ocenenie v kategórii Media & Marketing a tiež Cenu za výnimočný prínos do sveta európskych leteckých podujatí.

Okrem neoceniteľnej praxe významných autorít slovenského vojenského letectva, ktoré sú súčasťou organizačného tímu, využíva SLLA aj svoje bohaté skúsenosti s projektovaním a realizáciou národných a medzinárodných leteckých dní organizovaných na Slovensku. Vďaka nim je agentúra držiteľom týchto certifikátov:

Zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy: EN ISO 9001:2015/STN ISO 9001:2016. Organizácia, projektová dokumentácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní v Slovenskej republike s civilnou, vojenskou a zahraničnou účasťou podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533

Certifikát Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality systému zabezpečovania kvality podľa požiadaviek NATO - SOŠ AQAP 2110:2017 v rozsahu: Plánovanie, organizácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní - Slovak International Air Fest podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533

Tím Slovenskej leteckej agentúry sa pri organizácii medzinárodných leteckých dní striktne riadi platnou leteckou legislatívou a odporúčanými postupmi organizácie Air Display Association Europe a European Airshow Council pre prípravu medzinárodných leteckých dní. Za vysoko profesionálnym prístupom stojí obrovské odhodlanie mnohopočetného tímu nadšencov, pre ktorých sa letectvo a lietanie stalo celoživotnou láskou.

+

Kontakty na jednotlivých členov

Samuel Ďuriš

Správca sociálnych sietí

media@slla.sk

+421 905 958 248

Samuel Ďuriš

Tereza Šimončičová

Media manager

media@slla.sk

+421 948 189 712

Tereza Šimončičová

Hubert Štoksa

Generálny riaditeľ MLD SIAF a riaditeľ SLLA

stoksa@siaf.sk

Hubert Štoksa

Ing. Ivan Hůlek

Výkonný riaditeľ MLD SIAF

director@siaf.sk

Ing. Ivan Hůlek

Ing. Ľubomír Šurina

Asistent riaditeľa MLD SIAF

surina@slla.sk

Ing. Ľubomír Šurina

Ing. Ľubomír Šurina

Asistent riaditeľa MLD SIAF

surina@slla.sk

Ing. Ľubomír Šurina

Ing. Erika Gandžalová

VIP manažérka

gandzalova@siaf.sk

Ing. Erika Gandžalová

Adriána Vaninová

Manažérka pre VIP Partner

vaninova@siaf.sk

Adriána Vaninová

Ing. Ivan Chvojka

Letový riaditeľ MLD SIAF

chvojka@siaf.sk

Ing. Ivan Chvojka

Ing. Peter Hatalčík

Pomocník letového riaditeľa MLD SIAF

hatalcik@siaf.sk

Ing. Peter Hatalčík

Ing. Viktória Apostolopulová

Manažér stravovania

apostolopulová@siaf.sk

Ing. Viktória Apostolopulová

Ing. Miroslav Hájek

Hlavný inžinier MLD SIAF

hajek@siaf.sk

Ing. Miroslav Hájek