Viete, čo je to renegát?

Atraktívnou letovou ukážkou bude počas 3. a 4. augusta aj tzv. renegát. Piloti bojovej letky  z Leteckej základne Sliač ňou fanúšikom letectva priblížia, čo je to ostrý vzlet, pomoc lietadlu v núdzi a jeho privedenie na pristátie. 

Piloti bojovej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika z Leteckej základne Sliač sú zaraďovaní do služby v pohotovostnom systéme - tzv. QRA - QUICK REACTION ALERT alebo v ľudskej reči - pohotovosť rýchlej reakcie. Ich úlohou je v časovom limite (teda čo najskôr) reagovať na NARUŠITEĽA. Pod týmto pojmom rozumieme narušiteľa nášho vzdušného priestoru alebo narušiteľa režimu letu. V oboch prípadoch to však nemusí znamenať (a zvyčajne ani neznamená) úmyselné narušenie.

Lietadlo v núdzi na SIAF-e predvedie C-27 J Spartan

K narušeniu nášho vzdušného priestoru môže dôjsť napríklad v dôsledku straty orientácie či poruchy navigačného a rádiového vybavenia lietadiel. Narušiteľom režimu letu môže byť napríklad lietadlo v núdzi, keď jeho posádka nie je schopná pokračovať v lete v súlade s plánom a zmenu režimu si nemôže vyžiadať z dôvodu straty spojenia.

Úlohou pilotov pohotovostného systému je poskytnúť lietadlu v núdzi potrebnú pomoc. Zvyčajne sa jedná o vizuálne priblíženie, overenie stavu a privedenie na pristátie, alebo navedenie na správnu trať letu. Letové a technické parametre (rýchlosť, stúpavosť, vytrvalosť, dostup, palubný rádiolokátor) lietadiel MiG-29 spoločne s parametrami pozemných rádiolokačných prostriedkov umožňujú včasné a bezpečné vyhľadanie lietadla v núdzi.

Piloti s maximálnymi skúsenosťami

Piloti zasahujúcich lietadiel QRA sú plne vycvičení k plneniu tejto úlohy. Okrem iného musia byť schopní rozpoznať typ lietadla, poznať jeho manévrovacie schopnosti, ovládať signály používané pri strate spojenia a privedení lietadla-narušiteľa na pristátie a samozrejme, musia byť vycvičení k lietaniu za všetkých poveternostných podmienok vo dne i v noci.

Pri zásahu voči lietadlu narušiteľovi je dobré, ak je možné pôsobiť s dvojicou zasahujúcich lietadiel, kde druhé lietadlo je využívané ako záloha a sleduje zákrok z určitej vzdialenosti, aby mohlo v prípade potreby - napríklad ak lietadlo narušiteľ nereaguje na pokyny a signály - zasiahnuť. Samozrejme, že použitie výzbroje je až tá úplne posledná možnosť, a aj to by pravdepodobne znamenalo iba výstražnú paľbu.  A na to by už musel byť skutočne pádny dôvod.

Sledujte renegát s nami na SIAF-e

Ak sa nepodarí s lietadlom - narušiteľom nadviazať rádiové spojenie, používajú piloti zasahujúcich lietadiel medzinárodne dohovorené vizuálne signály. Môžu to byť pohyby zasahujúceho lietadla (mávanie z krídla na krídlo, naznačenie smeru ďalšieho letu), vysunutie pristávacieho podvozku ako signál k príprave na pristátie, svetelné signály polohovými svetlami či pristávacím svetlometom a pod.Po bezpečnom privedení na pristátie a pristátí lietadla narušiteľa úloha zasahujúcich stíhačov končí a lietadlo narušiteľa si preberajú pozemné jednotky.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore