Zimomriavky a slzy v očiach: získali sme prestížne ocenenie

Historicky prvú účasť zástupcov Slovenskej leteckej agentúry na zasadnutí European Airshow Council (EAC) sprevádzalo obrovské medzinárodné uznanie každému, kto sa doteraz podieľal na náročných prípravách Medzinárodných leteckých dní SIAF.

Prekvapenie s príchuťou zadosťučinenia

Pôvodne sme na tomto mieste chceli informovať o účasti výkonného riaditeľa SIAF Ivana Hůlka a vedúcej prijímacieho strediska SIAF Ľubice Benkovej na tohtoročnom zasadnutí EAC, ktoré prebehlo 2. - 4. marca na Malte. Zámer venovať sa výlučne dôležitosti zasadnutia sme však razom prehodnotili po udeľovaní cien EAC. Slovenská letecká agentúra totiž bodovala v kategórii Media & Marketing a získala tiež Cenu za výnimočný prínos do sveta európskych leteckých podujatí. „Nečakali sme, že dostaneme jednu zo štyroch hlavných cien. Bolo to prekvapenie, uznanie tvrdej práce mnohých ľudí a zároveň potvrdenie, že SIAF je známy aj vo svete,“ hovorí výkonný riaditeľ SIAF Ivan Hůlek, ktorý prestížne ocenenia prevzal z rúk predsedu EAC Gilberta Buekenberghsa.

Skvelá správa pre banskobystrický región

European Airshow Council je nezisková organizácia, ktorá už viac ako desať rokov svojimi aktivitami podporuje najvyššiu kvalitu a bezpečnosť leteckých akcií. EAC má členov z 32 krajín a tohtoročné zasadnutie navštívilo viac ako 170 profesionálov z Európy, USA, Kanady, Nového Zélandu či Jordánska. Získanie ocenení tak prispieva k výbornému renomé MLD SIAF na Letisku Sliač a tiež k zviditeľneniu celého regiónu ďaleko za hranicami Slovenska. „Keď som sa to dozvedel, mal som zimomriavky aj slzy v očiach. Je to obrovský úspech všetkých ľudí, ktorí doteraz prispeli k dobrému menu Medzinárodných leteckých dní. Ako rodený Bystričan mám nesmiernu radosť, že sa nám vďaka SIAF darí zviditeľňovať náš región v medzinárodnom meradle a na takej vysokej úrovni,“ neskrýva nadšenieHubert Štoksa, generálny riaditeľ MLD SIAF a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry.

Good job

Každoročné zasadnutie EAC je exponovaným fórom pre výmenu skúseností a poskytuje aj priestor na rokovania s potenciálnymi partnermi a atraktívnymi účastníkmi leteckých akcií. Uviesť sa v takomto prostredí rovno s dvoma oceneniami preto umožňuje nadväzovať kontakty z výbornej pozície. „Zo dňa na deň o nás vedeli aj tí, ktorí nás dovtedy nepoznali. Ráno to už bolo samé „congratulation“ a „good job“. Rokovali sme so zástupcami významných hráčov a máme oveľa väčšie šance získavať pre ďalšie ročníky SIAF stále kvalitnejších účastníkov,“ hovorí Ivan Hůlek. „Najdôležitejšie je, že medzi sebou spolupracujeme. Každý rok sa na tomto zasadnutí zúčastňuje viac a viac profesionálov, dokonca aj vojenských. Objavila sa dokonca myšlienka spoločných zasadaní EAC a International Military Air Show Committee, čo je obdoba EAC vo vojenskom svete,“ vysvetľuje Ľubica Benková.

Bezpečnosť na prvom mieste

Hlavnou témou tohtoročného zasadnutia European Airshow Council bola bezpečnosť letových vystúpení a tomu zodpovedal aj program. „Prezentácie riešenia krízových situácií, predstavenie nových bezpečnostných opatrení USA, vďaka ktorým sa počet nehôd pri leteckých akciách znížil o polovicu, rozbory nehôd za rok 2016 – to sú všetko informácie, ktoré určite uplatníme pri príprave SIAF,“ konštatuje výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní. „Na budúci rok by sme sa aj my chceli podeliť o svoje poznatky z riešenia mimoriadnych prípadov,“ plánuje Ľubica Benková, ktorá sa na organizácii leteckých podujatí na Slovensku podieľa už od roku 1997.

Osobné kontakty

Stretnutie organizátorov leteckých dní, predstaviteľov leteckých úradov, display pilotov aj leteckých skupín umožňuje nadväzovať neoceniteľné osobné kontakty a získavať informácie, ktoré sa v oficiálnych dokumentoch neuvádzajú. „Napríklad detaily v zmluve s jedným z účastníkov, ktoré sme riešili štyri týždne prostredníctvom e-mailov, sme dotiahli za desať minút. Stačilo, že sme sa zbadali a sadli si k stolu. Tiež sa mi podarilo zistiť cenné detaily o pozvanej leteckej skupine, ktorá ešte nevystúpila v centrálnej časti Európy. Mala som totiž možnosť hovoriť s usporiadateľmi, ktorí s touto skupinou už majú osobnú skúsenosť a ochotne sa o ňu podelili,“ prezrádza vedúca prijímacieho strediska SIAF.

Členovia EAC na SIAF 2017

Na čele European Airshow Council stojí výbor, ktorého trinásti členovia sú úzko spätí s letectvom či organizáciou leteckých akcií. „Majú bohaté skúsenosti a kontakty na oficiálne organizácie s výkonnými a schvaľovacími právomocami a dokážu nám výrazne pomôcť pri zvyšovaní kvality leteckých dní. Pretože pravidlá a regulácie sa neustále menia a je veľmi dôležité, aby sme so zmenami držali krok,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ MLD SIAF Ivan Hůlek a vysvetľuje tak veľmi dobré dôvody rozhodnutia pozvať členov výboru EAC na tohtoročné Medzinárodné letecké dni SIAF 2017.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore