MY GRIPEN DAY

Domov > Aktuality > MY GRIPEN DAY
MY GRIPEN DAY
01.07.2019

Medzinárodné letecké dni SIAF 2017 boli v mnohých ohľadoch jedinečné - rekord v diváckej návštevnosti, zaujímavé letové ukážky, pre niektoré lietadlá to bola premiéra a pre niektoré derniéra na sliačskej oblohe. Taktiež veľmi bohatý sprievodný pozemný program.

 Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch aj v roku 2017 bola generálnym partnerom medzinárodných leteckých dní spoločnosť SAAB. Spoločnosť SAAB každoročne realizuje vo vyčlenenom hangári prezentáciu svojich produktov a divácky veľmi zaujímavé atrakcie. Tento rok  to bol tzv. THE SAAB EXPERIENCE HANGAR, v ktorom sa obrovskému záujmu tešil predovšetkým simulátor lietadla JAS -39 GRIPEN, simulátor prenosného protilietadlového raketového kompletu RBS-70, veľkoplošná projekcia a hra Gripen Fighter Challenge. Pre víťazov v hre Gripen Fighter Challenge bola pripravená akcia s názvom MY GRIPEN DAY.

Uvedená akcia sa uskutočnila posledný októbrový deň na 21. základni taktického letectva Čáslav v Českej republike. Po príchode na základňu nás privítal public affairs officer kapitán Tomáš Maruščák. Vo svojej prezentácii nás oboznámil s históriu a poslaním základne taktického letectva Čáslav. Hlavnou úlohou základne je zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru Českej republiky a vzdušného priestoru krajín Severoatlantickej aliancie v rámci systému NATINAMDS. Základňa Čáslav bola modernizovaná v súlade so štandardami NATO, celá infraštruktúra prešla kompletnou rekonštrukciou a v súčasnosti patrí medzi najmodernejšie letecké základne NATO. Na základni je dislokované 21. taktické krídlo s tromi letkami.

Po úvodnom briefingu  nasledovala prehliadka leteckého múzea priamo na základni. Múzeum je tvorené vnútornou a vonkajšou expozíciou. Vo vnútornej časti sme mali možnosť vidieť používanú leteckú výstroj pilotov, rôzne časti a fragmenty leteckej výzbroje a techniky z obdobia vzniku československého letectva až po súčasnosť. Vonkajšiu časť múzea tvoria lietadlá vystavené na statických stojiskách v priestoroch základne. Sú tam veľmi zaujímavé typy leteckej techniky ako napríklad lietadlá MiG-23 vo verzie MF i BN, MiG-21, Su-7, sú to všetko lietadlá, ktoré boli používané a zaradené v minulosti do výzbroje bývalého Československa a neskôr do vzdušných síl armády Českej i Slovenskej republiky.

Následne sme sa presunuli do priestorov stanice biologickej ochrany letiska. Tu sme mali možnosť vidieť loveckých dravcov. Biologická ochrana letiska je súhrn preventívnych pasívnych a aktívnych opatrení, zameraných na zníženie výskytu a migrácie vtáctva a zveri v priestoroch letiska a tím sa minimalizuje nebezpečenstvo stretu lietadiel s vtákmi a zverou. Uvedená profesia je veľmi náročná a určite je skôr poslaním a nie bežnou prácou. Po chutnom obede nasledoval presun na letovú stojánku.

V rámci letovej zmeny bolo v daný deň na lietanie počas našej návštevy pripravených 5 jednomiestnych JAS-39C GRIPEN a 1 dvojmiestny JAS-39D GRIPEN. Vidieť postupný vzlet dvojíc lietadiel na plnenie cvičných misií je nezabudnuteľným zážitkom a pozorovať niečo také z bezprostrednej blízkosti  má možnosť len veľmi úzka skupina ľudí, jednoducho úžasné !!!  Z letovej stojánky  sme prešli do špecializovaného hangára údržby, v ktorom sa vykonávajú predpísané práce i na lietadlách L-159 ALCA a L-39 ALBATROS. V hangári je možné vykonávať údržbu až 5 lietadiel JAS-39 GRIPEN. Švédsky koncept údržby a vykonávania predpísaných prác je v mnohom unikátny a jedinečný i v porovnaní s inými modernými bojovými lietadlami. Pre zabezpečenie bežnej prevádzky vyžaduje relatívne malé počty pozemného technického personálu a sú dosahované veľmi dobré výsledky v oblasti spoľahlivosti a vysokej prevádzkyschopnosti leteckej techniky ( české GRIPENY ročne nalietajú 2000 hodín, čo je jeden z najvyšších počtov nalietaných hodín z krajín, ktoré majú GRIPENy zavedené vo výzbroji svojich vzdušných síl). V hangári sme mali možnosť posadiť sa do kokpitu reálneho GRIPENu, z bezprostrednej blízkosti vidieť lietadlo v celej jeho technickej kráse a dokonalosti.

Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou bol rozhovor s pilotom elitnej „tygrej 211. letky“, ktorý vyčerpávajúcim spôsobom odpovedal na všetky naše otázky. Tiež sme mali možnosť vidieť výškovú výstroj pilotov. Veľká vďaka patrí aj príslušníkom pozemného technického personálu, ktorí sa nám venovali na vysokej profesionálnej úrovni a dozvedeli sme sa ďalšie zaujímavé informácie o lietadle, jeho prevádzke i systéme údržby. Ďalej nasledovala ukážka virtuálneho simulátora lietadla GRIPEN. Inštruktor na simulátore pripravil pre pilota rôzne typy meteorologických podmienok, lietanie vo dni i v noci, pilot všetky misie bez chyby vykonal, zase niečo skvelé, mať možnosť vidieť aj túto časť leteckého výcviku, ktorá je dôležitým segmentom v príprave lietajúceho personálu. Na záver dňa si výherci zmerali svoje sily  v hre Gripen Fighter Challenge. Pre všetkých účastníkov i ich rodinných príslušníkov boli pripravené krásne darčeky.

Veľká vďaka za MY GRIPEN DAY patrí príslušníkom 21. základne taktického letectva Čáslav, ale špeciálne poďakovanie predovšetkým spoločnosti SAAB. Som veľmi rád, že som mal možnosť sa na danej akcii zúčastniť a aj formou uvedeného článku priblížiť MY GRIPEN DAY a zároveň poďakovať našim milým priateľom.