Na SIAF 2016 oslávime aj jedno hudobné jubileum

Vojenská hudba Banská Bystrica, ktorá sa aj tento rok predvedie na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2016, oslavuje už 60. narodeniny. Na toto okrúhle a významné výročie si pre vás pripravili zaujímavý a netradičný program a k nemu si pozvali aj s Čestnú stráž Prezidenta SR.

Ako to všetko začalo...

Posádková Hudba Banská Bystrica bola založená v roku 1956. Za vznikom orchestra stojí vo veľkej miere major Imrich Gažovič. V týchto časoch bola jediným profesionálnym hudobným telesom na celom strednom Slovensku. Až v roku 1997 sa premenovala na Vojenskú hudbu a pod týmto názvom ju poznáme dodnes.

Dnes...

V súčasnosti sídli na Sliači a tvorí podriadenú zložku Veliteľstva posádky Bratislava. Vojenská hudba Banská Bystrica je 53-členný orchester a jej veliteľom je kpt. Mgr. Art Ján Goliaš. Zabezpečuje rôzne vojenské ceremoniály, pietne akty, slávnostné nástupy, vojenské pohreby a iné reprezentačné akcie nielen v rezorte obrany.

Čo uvidíme na Sliači?

Toto hudobné teleso často spolupracuje aj s Čestnou strážou Prezidenta SR, s ktorou nacvičila tohoročný netradičný show program. Hudba je zložená z fragmentov hudobných skladateľov filmovej hudby Johna Williamsa a Hansa Zimmera, zo svetoznámych filmov Star Wars, Indiana Jones alebo Pirats of the Caribian. Ide o moderné a známe sklady, ktoré „roztancujú“ čestnú stráž. Možno viacerí si poviete, že to už nie je pochodová hudba. Ako sám povedal veliteľ  kpt. Mgr. Art Ján Goliaš: „vojenský pochodový charakter touto hudbou nestratí svoju podstatu. Hlavne chceme zviditeľniť precíznosť cvikov Čestnej stráže. V synchrónne presných cvikov so zbraňou a domino efektov sa kládol dôraz hlavne na presnosť a zosúladenie s hudobnými fragmentmi. Je to naozaj výnimočné zosúladenie 36 profesionálnych hudobníkov s 20 príslušníkmi čestnej stráže. Bol to trochu aj experiment, nakoľko je to prvý krát na Slovensku a skúsenosti s takouto formou prevedenia show programu ešte nikto nemal.“


Ako to teda vyzerá, keď veľký vojenský orchester hrá do rytmu Čestnej stráži prezidenta SR, uvidíte na SIAF 2016, v sobotu aj v nedeľu v poobedných hodinách na ploche letiska Sliač. 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore