Zlaté krídla - Národná cena letectva Slovenskej republiky

Vlaňajší ročník ankety Zlaté krídla vyvolal pozitívne odozvy, a preto sa Slovenská letecká agentúra rozhodla túto prestížnu anketu vyhlásiť opäť. Anketa Zlaté krídla každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva. Vyhlasovateľom národnej ceny letectva Slovenskej republiky je Slovenská letecká agentúra.

Hlavnou myšlienkou je prezentovanie dosiahnutých výsledkov všeobecného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, leteckého priemyslu, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovanie povedomia občanov a odbornej verejnosti v uvedených oblastiach. Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva vývoja a výskumu v letectve, poskytovateľov služieb v letectve na Slovensku, a to s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu Slovenského letectva. Záštitu nad podujatím tento rok prevzal Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Galavečer uvádzala známa moderátorka Adela Banášová.

Galavečer spojený s udeľovaním cien sa uskutočnil v predvečer SIAF-u dňa 28. augusta 2015, v priestoroch Štátnej opery v Banskej Bystrici. Odborná porota rozhodla o víťazoch v týchto kategóriách:

Civilné letectvo Slovenskej republiky

Ing. Ivana Herkeľová, výkonná riaditeľka Letiska Poprad – Tatry, zaslúžila sa o udržiavanie leteckej dopravy širšieho regiónu Poprad.

Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky

Bojová letka zmiešaného krídla Sliač v systéme NATINAMDS, jedna z jednotiek v rámci VzS OS SR, ktorá plní úlohy v rámci systému NATINAMDS.

Veda/výskum/vzdelávanie

prof. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc. (in memoriam), odborný asistent a inštruktor lietania, zaslúžil sa o vybudovanie areálu – Katedry leteckej dopravy na letisku Dolný Hričov, zabezpečenie lietadlového parku Žilinskej univerzity a leteckej školy, ktorá pod jeho vedením získala medzinárodné renomé. Aktívne pracoval pre Aeroklub Žilina.

Športové letectvo Slovenskej republiky

doc. Ing. arch Štefan Klein, vedúci ateliéru Transport dizajn a člen Katedry dizajnu na VŠ výtvarných umení v Bratislave

Letecký priemysel Slovenskej republiky

Výroba lietadiel Dynamic WT9 a Advantic WT10, lietadlo Dynamic WT9 je prvým lietadlom, ktoré pri certifikácii prešlo kompletnými aeroelastickými skúškami.

Cena za celoživotné dielo

MUDr. Oľga Kráľová-Mistríková (in memoriam), zakladateľka leteckej záchrannej služby v Československu. Jej meno nesie Medzinárodná súťaž vo výkone psov-záchranárov s názvom Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej.

Cena MLD SIAF za službu letectvu

Spoločnosť MSM Banská Bystrica

Tento rok pribudla nová kategória, ktorej víťaza určila široká verejnosť online hlasovaním na stránke www.zlatekridla.sk. Svoju podporu mohli ľudia vyjadriť kandidátovi z ľubovoľnej kategórie kliknutím na možnosť Hlasuj uvedenú pri jeho profile. Hlasovanie prebiehalo do 25. augusta 2015.

Cena verejnosti

Výroba lietadiel Dynamic WT9 a Advantic WT10

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore