Výnimočná publikácia k piatemu výročiu MLD SIAF

Letecké dni na Slovensku alebo od CSIAF-u po SIAF

Hlavný organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF prináša tento rok unikátnu novinku v podobe knihy, ktorá nemôže chýbať v zbierkach milovníkov letectva. Autor publikácie, plukovník letectva vo výslužbe Jaroslav Švacho zdokumentoval históriu MLD SIAF s dôrazom na osobnosti a členov slovenského vojenského display teamu. Letecké dni na Slovensku, alebo od CSIAF-u po SIAF si budete môcť zakúpiť aj priamo na MLD SIAF 2015 v stánkoch hlavného organizátora.

Publikácia je zameraná najmä na slovenský vojenský display team – na pilotov, ktorí predvádzali a predvádzajú svoje pilotné majstrovstvo v rámci leteckých vystúpení na verejnosti.

„Venoval som sa histórii akrobatického lietania na Slovensku a niektorým slovenským osobnostiam. Svoje miesto má v knihe napríklad i akrobatická skupina Očovskí Bačovia. Oslovil som mnohých mojich bývalých kolegov a priateľov – pilotov, čerpal som z ich súkromných archívov, spomienok a rozprávania. Nebola to práca jednoduchá, ale na druhej strane som mal možnosť vrátiť sa v spomienkach i do mojej leteckej minulosti. Uvedomujem si riziko, že určite nespomeniem všetkých, ktorí na medzinárodných leteckých dňoch predvádzali a predvádzajú svoje pilotné majstrovstvo, možno nenaplním predstavy mnohých o takomto diele a možno i sklamem niektorých mojich bývalých kolegov. Napriek tomu som veľmi rád, že som sa nakoniec nechal presvedčiť, a že táto publikácia je vám k dispozícii. Verím, že mnohí v nej nájdete spomienku, radosť, potešenie a možno i inšpiráciu,“  hovorí autor knihy Jaroslav Švacho.

Publikáciu „Letecké dni na Slovensku alebo od CSIAF-u po SIAF“ obohacujú aj úprimné slová prvého vojenského display pilota na lietadle MiG-29, generálmajora vo výslužbe Jozefa Dunaja:

„Každý začiatok býva ťažký. Nebolo to inak ani v tomto prípade. Mladé slovenské vojenské letectvo, aj keď bolo postavené na personále československého vojenského letectva, sa od začiatku muselo pasovať s mnohými problémami, ktoré takáto činnosť prinášala. Boli to predovšetkým otázky nedostatočného logistického zabezpečenia.  Existencia a fungovanie display teamu bola založená hlavne na osobnom entuziazme a až chorobnej závislosti príslušníkov teamu na tom, aby sa podarilo naplniť stanovené ciele. Snáď najvýraznejšie sa to prejavilo v prípade skupiny Biele Albatrosy. Členovia skupiny venovali veľa energie aj osobných prostriedkov na to, aby spropagovali vojenské letectvo a prezentovali vysokú úroveň slovenského vojenského leteckého školstva.“

Kniha zachytáva toto turbulentné obdobie a prináša čitateľovi formou fotografií a krátkych komentárov ľudí osobitejší a detailnejší pohľad na udalosti v tej dobe.

„Hovorí sa, že história sa opakuje, ale tiež sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Preto je chvályhodné, že tento dokument vznikol a zaznamenal udalosti tak, ako sa udiali. Je veľmi pravdepodobné, že podobné okolnosti a podmienky umožňujúce vznik a činnosť skupiny schopnej prezentovať slovenské vojenské letectvo na verejnosti v porovnateľnom rozsahu sa už nezopakujú. Autor knihy bol priamym svedkom tej doby ako vojenský pilot, a preto mu chcem poďakovať, že venoval svoju energiu na to, aby zozbieral a usporiadal do logického celku neopakovateľné udalosti, ktoré sa možno stanú inšpiráciou pre budúcich príslušníkov slovenského vojenského letectva. Taktiež dúfam, že aj pre civilnú verejnosť sa kniha stane zaujímavým prierezom určitej doby, ktorá položila základy vojenskému letectvu na Slovensku. Prajem čitateľovi, aby získal veľa zaujímavých poznatkov pri čítaní a prezeraní tejto knihy,“ dopĺňa generálmajor vo výslužbe Jozef Dunaj.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore