Informácie pre PRESS

Kontakt pre PRESS:

Mgr. Monika Pastuchová
tel.: 00421 905 317 885
e-mail: pastuchova@siaf.sk

Informácie:

http://www.siaf.sk
http://www.facebook.com/mldsiaf

PRESSCENTRUM

Počas konania SIAF 2015 bude novinárom slúžiť Presscentrum. Bude umiestnená pri vstupe - BRÁNA ZVOLEN. V Press centre bude k dispozícii program a letové plány, ako aj orientačný harmonogram autogramiád pilotov.

Otváracie hodiny presscentra:

Sobota 29. august 2015
08.00 – 19.00 h
Nedeľa 30. august 2015
08.00 – 17.00 h

Press vstupenky:

Akreditovaní novinári si môžu svoje press vstupenky (náramky) vyzdvihnúť v presscentre v areáli Letiska Sliač. V mieste konania SIAF majú média vyhradený a vyznačený priestor. Nahrávanieje možné v tomto vyznačenom priestore alebo kdekoľvek v diváckej zóne.

Ako na SIAF:

GPS pozícia Letiska Sliač je: zemepisná šírka (48.6178 N , 48°37'4.08" N), zemepisná dĺžka (19.1328 E, 19°7'58.08" E).
Viac informácií na:
http://www.siaf.sk/navstevnici/ako-na-siaf.html

Parkovisko PRESS:

Je určené pre novinárov a zástupcov médií s platnou akreditáciou, ktorú vydá organizátor SIAF a ktorou sú povinní preukázať sa usporiadateľskej službe zabezpečujúcej parkovanie vozidiel.
Plocha parkoviska je 0,25 ha s približnou kapacitou 100 motorových vozidiel. Parkovacia plocha je prístupná po komunikácii I/ 69 zo smeru od Banskej Bystrice a zo smeru od Zvolena.

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie a stravovanie pre novinárov nezabezpečujú organizátori SIAF, je potrebné to riešiť individuálne.

Kontakt:
Mgr. Zdenka Sekerešová, PhD.
Media manager MLD SIAF 2015
sekeresova@siaf.sk
tel. č.: + 421 911 517 358
__________________________________________________________________

Slovenská letecká agentúra (SLLA), s. r. o., Banská Bystrica sa snaží o zachovanie dlhoročnej tradície
organizovania Medzinárodných leteckých dní na Slovensku. Pri projektovaní a realizácií leteckého
sviatku využíva nadobudnuté bohaté skúsenosti a vysokú profesionalitu, o čom svedčí niekoľko
úspešných ročníkov. V roku 2005 a 2006 usporiadala letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air
Fest na Leteckej základni Sliač. V roku 2007 SLA založila pilotný projekt Národných leteckých dní na
letisku v Piešťanoch. Nasledujúci rok pokračovala v založenej tradícií leteckých dní a zorganizovala
Slovak Air Fest, Letecké dni Očová 2008. V roku 2011 sa organizácia podujatia opäť vrátila na letisko
Sliač. Rekordným ročníkom sa stal rok 2012, kedy Leteckú základňu Sliač navštívilo v rámci
Medzinárodných leteckých dní MLD SIAF 2012 vyše 120 000 nadšencov pre lietanie. V roku 2013
navštívilo MLD SIAF viac ako 115 000 milovníkov letectva, minulý rok ich bolo 90 000.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore