SIAF pracuje s najlepšími

Prípravy Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014 vrcholia. Vyžadujú si odborníkov v organizačnej, technickej i realizačnej zložke. Preto organizátori pracujú s profesionálmi, aby sa počas leteckých dní naplnili očakávania všetkých návštevníkov. V týchto dňoch sa na Leteckej základni Sliač, vďaka spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o., ukončuje fyzická príprava a zabezpečenie počítačovej infraštruktúry celého podujatia, softvérového zladenia jednotlivých zložiek ako aj informačných a komunikačných systémov. Sieť prepája riaditeľstvo Medzinárodných leteckých dní so všetkými ôsmimi dôležitými časťami infraštruktúry. Prostredníctvom siete je zabezpečený prenos dôležitých údajov potrebných pre riadenie a koordinovanie leteckých dní – prenos letových informácií, informácií pre komentátorov, riadenie letovej prevádzky a, kontrola VIP vstupeniek. Novinkou pre rok 2014 je nasadenie informačného systému Optivus ® Kontrol, pre kontrolu pohybu osôb vrátane pilotov a technického personálu, na Leteckej základni.

Slovenská letecká agentúra, hlavný organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014, spolupracuje so spoločnosťou AKCENT NOVA, s. r. o.,  už niekoľko rokov. Tá je hlavným partnerom podujatia už od roku 2011. Aj vďaka nej pracuje s CRM informačným systémom Optivus. Ten organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje všetky opakujúce sa činnosti.

Navštívte stránky:

www.akcent.sk

www.optivus.sk

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore