Poďakovanie

Zvuky motorov stíchli. Z Leteckej základne Sliač už odišiel aj posledný účastník Medzinárodných leteckých dní. Na Letisku Sliač je opäť všetko na svojom mieste. Hodnotíme, rekapitulujeme, spomíname... Najprestížnejšia letecká udalosť roka, Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air Fest 2013, sa skončila.

Nadšenci lietania, majstri letectva, vyznávači leteckej akrobacie, znalci leteckej techniky, priaznivci leteckých dní, vzácni hostia, dámy a páni!

V mene celého organizačného tímu SIAF 2013 Vám chcem úprimne poďakovať. Letecká základňa Sliač a Letisko Sliač boli dejiskom najväčšieho leteckého sviatku s úžasným obsadením a sme nesmierne radi, že ste aj vy boli pri tom. Veľké poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzorom, bez ktorých by sa najočakávanejšia a najprestížnejšia šou roka vôbec neuskutočnila.

Chcel by som úprimne poďakovať hlavnému programovému partnerovi SIAF 2013, Ministerstvu obrany SR. Moje poďakovanie patrí Generálnemu štábu Ozbrojených síl SR, veliteľstvu Vzdušných síl SR a všetkým ostatným vojenským zložkám OS SR, ktoré sa zúčastnili MLD SIAF 2013. Záštitu nad podujatím prevzali premiér SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Všetkým čelným predstaviteľom štátu ďakujem za prejav podpory, ktorým deklarovali svoj pozitívny vzťah k najväčšej leteckej udalosti roka.

Vyjadrenie veľkej vďaky patrí aj spoluorganizátorom: Letisku Sliač, spoločnosti Magnet Press, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestám Banská Bystrica, Zvolen, Sliač, Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Banskej Bystrici, okresným riaditeľstvám policajného zboru Zvolen a Banská Bystrica, colnej a finančnej správe.

Sliačske nebo privítalo počas troch dní účastníkov z 15 krajín, 85 lietadiel a vyše 100 000 návštevníkov. V srdci Slovenska a v perli Pohronia sa predstavili mnohé letecké esá, z ktorých množstvo zažilo na Leteckej základni Sliač svoju historickú premiéru.

Nesmiem zabudnúť vyjadriť veľké poďakovanie nášmu generálnemu partnerovi SAAB, výrobcovi stíhačiek Gripen. Ďakujem hlavným partnerom, spoločnosti Akcent Nova, Soitron, BCF. Bez podpory médií by sme nemali množstvo zhmotnených, nezabudnuteľných zážitkov v podobe fotografií, videí... Ďakujem hlavným mediálnym partnerom Rozhlasu a televízii Slovenska, Cinemaxu, rádiu Jemné melódie, Tlačovej agentúre SR, Azetu, Akzent medii, a tak isto ostatným mediálnym partnerom a partnerom.

Ďakujem ľuďom zo Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov, a tak isto aj Leteckému výcvikovému vzdelávaciemu centru v Žiline. Odborníkom zo spoločnosti PWC Avis, ktorí technicky zabezpečovali riadenie letového programu, tiež patrí veľké ďakujem.

Dovoľte mi poďakovať sa vám, ktorí máte vo svojom srdci miesto pre obdiv k odvekej túžbe človeka vzniesť sa k oblakom. Nemôžem zabudnúť ani na ľudí, bez ktorých by letecké dni neboli také úspešné. Moje ďakujem patrí pilotom, technikom a celému personálu Leteckej základne Sliač. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým členom organizačnému štábu a samozrejme obyvateľom žijúcim v blízkosti Leteckej základne Sliač, ktorí boli nútení znášať hluk a obmedzenia súvisiace s prípravou a priebehom Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013.

Pohľad na belasé nebo, ktoré križujú nádherné lietajúce stroje, neraz na hranici dokonalosti - aj o tom boli Medzinárodné letecké dni na Sliači. Vďaka, že ste sa pridali do veľkej rodiny priateľov SIAF 2013. Napriek tomu, že počas víkendu nebolo nebo nad Sliačom vždy bezoblačné, aj na základe stoviek pozitívnych reakcií môžem smelo skonštatovať, že tisícky z vás si odniesli jedinečné zážitky a už teraz majú túžbu vrátiť sa do srdca Slovenska. Sme si vedomí aj niektorých nedostatkov, no verte mi, že už teraz začíname pracovať na ich odstránení.

Tešíme sa na vás všetkých opäť o rok na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2014.

Hubert Štoksa
riaditeľ MLD SIAF 2013 a Slovenskej leteckej agentúry

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore