Obrana a bezpečnosť - SAAB

SAAB ponúka riešenia, produkty a služby pre vojenskú obranu a bezpečnosť na úrovni svetového lídra. Nové technológie sa neustále vyvíjajú, prispôsobujú a zdokonaľujú tak, aby zodpovedali meniacim sa potrebám zákazníkov vo viac než stovke krajín. Aj na tohtoročných Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2014 sa budú môcť návštevníci stánku Saab tešiť na tri rôzne simulátory – SAVIT, Gripen a RBS 70.

Naša vízia

Už od štartu fungovania sa SAAB snažil o bezpečnosť spoločnosti a ľudí. Je to základná ľudská potreba - cítiť sa bezpečne a z nášho pohľadu je to ľudské právo. Prostredníctvom systémov a riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť, sa nám to darí napĺňať.

História špičkovej technológie

Komplexný svet, ktorý si vyžaduje nové spôsoby myslenia so snahou dosiahnuť viac za menej - to je prostredie, v ktorom bol SAAB kreovaný. SAAB bol založený v roku 1937 na výrobu stíhacích lietadiel pre švédske ozbrojené sily. Riešenia museli byť od začiatku inteligentné a efektívne z hľadiska nákladov - počnúc návrhmi na rysovacej doske. SAAB sa narodil šikovný. Tak, ako je svet poznačený starými i novými scenármi hrozieb a konfliktov, tak sa vyvíjajú hlbšie závislosti a nové formy spolupráce. Postupne sa zjednocujúca spoločnosť vyžaduje technológiu s flexibilitou, multifunkcionalitou a schopnosťou pracovať spoločne. Snahy o účinnosť viedli SAAB k tomu, aby vždy zabezpečoval skôr celistvosť, než detaily. Súbežne s tým platí tradícia ponúkať čo najviac z obmedzených zdrojov, vychádzajúca z perspektívy prevádzky a životného cyklu. Je to nielen otázka nákupnej ceny, ale aj vlastníctva a prevádzkových nákladov. Je to otázka spoľahlivosti, dostupnosti a udržateľnosti.

Technologické výzvy v priebehu rokov vytvorili zo spoločnosti SAAB inovačnú veľmoc, ktorá je silným konkurentom na trhu medzinárodnej obrany a bezpečnosti. Vyvinuli prvotriedne, špičkové technologické znalosti a zoznam inovácií je dlhý. Pre SAAB ako medzinárodnú spoločnosť je kľúčovou konkurenčnou výhodou schopnosť vyrábať inovatívne a efektívne riešenia šité na mieru miestnym podmienkam.

 

Viac informácií nájdete na stránkach:
www.saabgroup.com
www.gripen.com

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore