SIAF 2013 pracuje s najlepšími

Prípravy Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013 vrcholia. Vyžadujú si skutočných odborníkov v organizačnej, technickej i realizačnej zložke. Preto organizátori MLD SIAF 2013 pracujú s profesionálmi, aby sa počas leteckých dní naplnili očakávania všetkých návštevníkov.

V uplynulých dňoch sa na Leteckej základni Sliač a Letisku Sliač, vďaka spoločnosti AKCENT NOVA, ukončila fyzická príprava a zabezpečenie počítačovej infraštruktúry celého podujatia, softvérového zladenia jednotlivých zložiek ako aj informačných a komunikačných systémov. Sieť prepája riaditeľstvo Medzinárodných leteckých dní so všetkými ôsmimi dôležitými časťami infraštruktúry. Prostredníctvom siete je zabezpečený prenos dôležitých údajov potrebných pre riadenie a koordinovanie leteckých dní – prenos letových informácií, informácií pre komentátorov, riadenie letovej prevádzky a online kontrola VIP vstupeniek.

Slovenská letecká agentúra, hlavný organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013, spolupracuje so spoločnosťou AKCENT NOVA, s. r. o.,  už niekoľko rokov. Aj vďaka nej pracuje s CRM informačným systémom Optivus. Ten organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje všetky opakujúce sa činnosti.

Navštívte stránky:

www.akcent.sk

www.optivus.sk

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore