Očovskí Bačovia na paši v rámci SIAF 2013

Sú štyria. Lekár, elektrikár, bývalý rušňovodič a automechanik. Pestrá veková skupina, rozdielne letecké skúsenosti či nalietané letové hodiny. Spoločne začali bačovať v roku 1981 v Aeroklube Očová. Sú čestnými držiteľmi diplomu medzinárodnej leteckej federácie FAI za prínos v skupinovom lietaní. Na svojom účte majú niekoľko ocenení či prvenstiev. Zúčastnili sa leteckých šou v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Srbsku, opakovane v Poľsku, každoročne niekoľkokrát v Českej Republike. Pozvania majú aj do exotických krajín, Indonézie, USA, Nórska, Dánska či Veľkej Británie. Sme radi, že budú súčasťou aj tohtoročnej najočakávanejšej leteckej udalosti roka, Medzinárodných leteckých dní 2013. Hovoria si Očovskí Bačovia.

Členovia slovenskej akrobatickej skupiny lietajú už od svojich 15-tich rokov. Základnú zostavu Očovských Bačov tvoria piloti Ing. Martin Tišliar, Ľuboslav Tomašovič, Jozef Lalík a MUDr. Branislav Oltus (L – 13 tím), Róbert Makovíny, Július Kováčik (Z 137 T Turbo Čmelák) a ako náhradník v skupine pôsobí Jozef Prokay. Títo inštruktori lietania strávili vo vzduchu, každý viac ako 1000 letových hodín. Očovskí bačovia majú vo svetovom meradle niekoľko prvenstiev. Sú jedinou skupinou, ktorú od roku 2003 tvorí vlečné lietadlo Z 137 T a štyri vetrone L-13 Blaník.

Názov skupiny Očovskí Bačovia má pôvod v skutočnosti, že kraj okolo Očovej je známy tradičným chovom oviec a tiež aj ľudovou piesňou Detvianski žandári, v ktorej sa spieva o očovskom bačovi. Spočiatku žartovný názov skupiny, ktorý vznikol pri stretnutiach s leteckými kolegami zo Slovenska, sa postupne ujal a stal sa známym aj v zahraničí. Aj preto je v znaku Slovenského aeroklubu Očová baran letiaci v lietadle.

Od sezóny 2005 skupina pôsobí po hlavičkou Občianskeho združenia „Letecký športový klub" so sídlom vo Zvolene. V rokoch 2004 a 2005 predviedli svoje majstrovstvo s veľkým úspechom na akcii Air Picnic Goraszka v poľskej Varšave V minulých rokoch skupina zožala úspech na leteckých dňoch v Nemecku, Taliansku, Slovinsku . Od roku 1998 sa pravidelne zúčastňuje leteckých dní v Českej republike. V rámci „Slovenského večera" na majstrovstvách Európy v bezmotorovom lietaní v Nitre, v r. 2005, v priebehu jednej hodiny dvakrát prekonali slovenský rekord, keď vykonali päťvlek a neskôr šesťvlek /6 vetroňov za jedným motorovým lietadlom/. Skupine slovenských plachtárov sa pod organizáciou tímu "Očovskí Bačovia" podarilo 11.6.2006 vytvoriť nový svetový rekord v počte súčasne vlečených klzákov, kedy za motorovým lietadlom Z-137 T úspešne vzlietlo 9 vetroňov L-13 Blaník.

Text: ZS
Foto: fan page FB Očovskí Bačovia

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore