Obrana a bezpečnosť - SAAB

SAAB ponúka riešenia, produkty a služby pre vojenskú obranu a bezpečnosť na úrovni svetového lídra. Nové technológie sa neustále vyvíjajú, prispôsobujú a zdokonaľujú tak, aby zodpovedali meniacim sa potrebám zákazníkov vo viac než stovke krajín.

Naša vízia

Už od štartu fungovania sa SAAB snažil o bezpečnosť spoločnosti a ľudí. Je to základná ľudská potreba - cítiť sa bezpečne a z nášho pohľadu je to ľudské právo. Prostredníctvom systémov a riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť, sa nám to darí napĺňať.

História špičkovej technológie

Komplexný svet, ktorý si vyžaduje nové spôsoby myslenia so snahou dosiahnuť viac za menej - to je prostredie, v ktorom bol SAAB kreovaný. SAAB bol založený v roku 1937 na výrobu stíhacích lietadiel pre švédske ozbrojené sily. Riešenia museli byť od začiatku inteligentné a efektívne z hľadiska nákladov - počnúc návrhmi na rysovacej doske. SAAB sa narodil šikovný. Tak, ako je svet poznačený starými i novými scenármi hrozieb a konfliktov, tak sa vyvíjajú hlbšie závislosti a nové formy spolupráce. Postupne sa zjednocujúca spoločnosť vyžaduje technológiu s flexibilitou, multifunkcionalitou a schopnosťou pracovať spoločne. Snahy o účinnosť viedli SAAB k tomu, aby vždy zabezpečoval skôr celistvosť, než detaily. Súbežne s tým platí tradícia ponúkať čo najviac z obmedzených zdrojov, vychádzajúca z perspektívy prevádzky a životného cyklu. Je to nielen otázka nákupnej ceny, ale aj vlastníctva a prevádzkových nákladov. Je to otázka spoľahlivosti, dostupnosti a udržateľnosti.

Technologické výzvy v priebehu rokov vytvorili zo spoločnosti SAAB inovačnú veľmoc, ktorá je silným konkurentom na trhu medzinárodnej obrany a bezpečnosti. Vyvinuli prvotriedne, špičkové technologické znalosti a zoznam inovácií je dlhý. Pre SAAB ako medzinárodnú spoločnosť je kľúčovou konkurenčnou výhodou schopnosť vyrábať inovatívne a efektívne riešenia šité na mieru miestnym podmienkam.

Viac informácií nájdete na stránkach:
www.saabgroup.com
www.gripen.com

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore