Medzinárodné letecké dni 2013 aj s novou publikáciou

Najočakávanejšia letecká udalosť roka na Slovensku, Medzinárodné letecké dni SIAF 2013, prinesie okrem nezabudnuteľných leteckých zážitkov na Leteckej základni Sliač a Letisku Sliač novú publikáciu pod názvom „Povstalecké nebo". Knihu s leteckou tematikou vydáva Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania v spolupráci so Slovenskou leteckou agentúrou, veľvyslanectvom USA a spoločnosťou ASAS pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania. „Už jej samotný názov približuje obsah celého diela. Dej je tak isto ako SIAF 2013 spojený s letiskom Tri Duby, avšak z trochu iného pohľadu - z pohľadu účasti slovenských letcov v povstaní," hovorí spoluautor diela Jaroslav Švacho. Tak, ako počas SNP, rovnako aj teraz pri najväčšej leteckej udalosti roka, poskytne letisko možnosť ukázať letecké majstrovstvo nielen slovenským, ale aj zahraničným letcom.

Slávnostný krst publikácie sa uskutoční po pietnom akte za účasti prezidenta SR a najvyšších štátnych predstaviteľov, 29. augusta 2013 o 13:00 h v kinosále Múzea SNP. Krstným otcom sa stane veľvyslanec USA v Bratislave, pán Theodore Sedgwick. Sme hrdí na to, že vzniká takáto publikácia. Je to aj vďaka partnerom, ktorí svojou osobnou i finančnou podporou pomáhajú upevňovať úlohu a význam Slovenského národného povstania vo vedomí našej i zahraničnej spoločnosti. Povstalecké nebo tak bude dôstojnou prezentáciou leteckých síl v SNP a prispeje k upevneniu demokratických tradícií," objasňuje Dalibor Lesník, marketingový manažér Múzea SNP.

Životný príbeh L G (Juro) Baumgartena

„Povstalecké nebo" začína príbehom amerického letca-veterána 2. svetovej vojny. V predslove zachytáva príbeh, ktorý zažil na vlastnej koži:

„Slovenské národné povstanie v roku 1944 sa odohrávalo v období, keď som sa ja, 19-ročný člen posádky Amerických vzdušných síl, stal „nepozvaným hosťom" Slovákov a ich partizánov, a to pre poruchu motora číslo dva nášho bombardéra B-24 počas plnenia misie bombardovania mesta Hodonín v Československu. Naše lietadlo havarovalo 20. novembra 1944 a územie, kde sme sa ukrývali pred Nemcami, oslobodili ruské vojská dňa 8. apríla 1945. Nedávno som tento svoj príbeh preniesol do knižnej podoby. Dovoľte mi, aby som aspoň v stručnosti spomenul tie najvýznamnejšie momenty môjho pobytu medzi Slovákmi a partizánmi.

Po vyskočení z lietadla som klesal na padáku a uvažoval som, či to bude dopad na nepriateľské alebo spojenecké územie. Po priblížení k zemi som spozoroval skupinu ľudí, ktorí bežali smerom ku mne. Len čo som dopadol na zem, začali ma objímať. Viete si predstaviť, aká to bola pre mňa úľava. Až teraz bolo jasné, že som sa dostal do rúk priateľov. Potom nastalo moje „dovzdelávanie" o nepoddajnosti a nezištnosti Slovákov a partizánov. Oblečenie, jedlo, úkryt, osobné potreby a veľmi dôležitá neustála ostražitosť a nutnosť častého striedania úkrytov v závislosti na pohybe nemeckých jednotiek – to všetko zabezpečovali moji hostitelia. Všetci títo ľudia riskovali svoje životy pre moju bezpečnosť. 

Súčasne ako som asistoval Jaroslavovi Švachovi pri literárnom aspekte prekladov tejto publikácie naskytla sa mi možnosť podstatne si rozšíriť svoje vedomosti o Slovenskom národnom povstaní, jeho prípravách, rozsahu, komplexnosti a o jeho konci. Až doposiaľ boli moje vedomosti v tejto oblasti neúplné a prevažne sa dotýkali úlohy a činnosti Amerických vzdušných síl a ich spolupráce s partizánmi pri transporte amerických letcov z územia Slovenska.

Jánovi Stanislavovi a Jaroslavovi Švachovi patrí uznanie za ich vytrvalosť pri zhromažďovaní a príprave materiálov pre túto publikáciu. Tak ako my Američania hovoríme: „Títo dvaja urobili všetku tu mravčiu prácu". Množstvo historických, dobových fotografií, ktoré sú súčasťou publikácie, to je to, čo túto knihu výrazne oživuje a dopĺňa to, čo je v nej napísané."

L G (Juro) Baumgarten

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore