Deň polície - piatok

Organizátor SIAF 2013 svojím programovým partnerom poskytuje možnosť zúčastniť sa neverejného leteckého podujatia SIAF 2013, v piatok 30. augusta, na základe nepredajného voľného vstupu.

Základné informácie:

  • Vstup na SIAF 2013 v piatok 30. augusta bude len na nepredajnú voľnú vstupenku (UPOZORNENIE: na SIAF 2013 v piatok, 30. 8. 2013, nie je možné zakúpiť vstupenku. Do areálu verejného leteckého podujatia je vstup povolený len na pridelenú voľnú vstupenku).
  • Parkovanie návštevníkov SIAF 2013, v piatok 30. 8. 2013, je zabezpečené na parkovisku č. 1. Parkovisko je disklonované na upravenej poľnohospodárskej pôde pri severnej časti oplotenia Letiska Sliač. Parkovacia plocha je prístupná po ceste I/69, pričom plocha parkoviska je 7,5 ha, s približnou kapacitou 4000 motorových vozidiel.
  • Kyvadlová doprava: z parkoviska (nástupište - železničná rampa oproti parkovisku) bude premávať kyvadlová doprava, ktorá Vás privezie pred vchod do areálu neverejného leteckého podujatia.
  • Vstup do areálu neverejného leteckého podujatia SIAF 2013, v piatok 30. 8. 2013, bude len cez bránu č. 3 (nachádza sa približne 1,5 km za obcou Sliač v smere na Banskú Bystricu). Dôležité UPOZORNENIE: na ceste I/69 je zakázané státie motorových vozidiel. V prípade, že odstavené motorové vozidlo bude tvoriť prekážku v cestnej premávke, bude odtiahnuté!
  • Neverejné letecké podujatie SIAF 2013 bude v piatok 30. 8. 2013 sprístupnené pre pozvaných návštevníkov (vstupenka na voľný vstup) od 9:30 hod a letisko bude uzavreté o 17:00 hod.
  • Letový program leteckého podujatia SIAF 2013 bude od 11:00 hod. do 16:00 hod.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POLÍCIE

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore