Akreditácia médií

Akreditácia pre novinárov a spotterov na Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest 2013 už bola spustená. Akreditovať sa môžete prostredníctvom akreditačného formulára.

Žiadosť o akreditáciu na Medzinárodné letecké dni 2013 je možné vyplniť online. Každý žiadateľ o akreditáciu musí vyplniť akreditačný formulár vo všetkých jeho bodoch vrátane priloženej fotografie, kópie novinárskeho preukazu, resp. iného dokladu, ktorý potvrdí Vašu novinársku profesiu.

Uzávierka akreditácií je 15. augusta 2013. Po tomto termíne nebudú akceptované žiadne žiadosti. O tom, či vám bola schválená resp. neschválená akreditácia budú žiadatelia informovaní našim PR tímom MLD SIAF 2013, ktorý preverí každú jednu požiadavku najneskôr do 20. augusta 2013.

Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu a odoslania nekompletnej žiadosti. V prípade schválenia akreditácie Vám príde na e-mail elektronický číselný kód, ktorý si priamo v deň konania akcie vymeníte v PRESS CENTRE za press pásku. Až tá Vám umožní vstup na najväčšiu leteckú udalosť roka na Letisku Sliač.

Podmienky udelenia akreditácie - NOVINÁRI

Žiadateľ o akreditáciu musí byť starší ako 18 rokov. Prihliadať budeme na uverejnené výstupy z minulých rokov ako aj informovanie o MLD SIAF 2013 počas prípravnej fázy od apríla 2013 (denníky, weby, rozhlasové stanice). Akreditácia televízií bude posudzovaná na základe výstupov z minulých ročníkov.

1 novinár = 1 akreditácia

Podmienky udelenia akreditácie -SPOTTERI

Žiadateľ o spotterskú akreditáciu musí byť starší ako 18 rokov. Na základe Vami poslaných výstupov (odkazov na Vaše výstupy) z minulých rokov Vám bude udelená resp. neudelená akreditácia.

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore