Veľkolepý sviatok lietania po rokoch opäť na Sliači

Najočakávanejšia letecká udalosť roka Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa uskutočnia od 27. do 28. augusta 2011 na Letisku Sliač (Letecká základňa – Zmiešané krídlo Otta Smika Sliač). Podujatie sa uskutoční v rámci oficiálnych národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra, s.r.o. (SLA) z Banskej Bystrice, ktorá sa snaží o zachovanie dlhoročnej tradície organizovania medzinárodných leteckých dní na Slovensku, informoval o tom jej riaditeľ Hubert Štoksa.

Dodal, že letecké dni, tak ako aj vojenské prehliadky, prezentácie vojenskej techniky alebo praktické ukážky bojových činnosti a pripravenosti príslušníkov ozbrojených zložiek boli, sú a vždy budú jednou z foriem, ktorými sa ozbrojené sily predstavujú verejnosti. „SLA chce organizáciou medzinárodných leteckých dní v priestoroch Letiska Sliač prispieť k propagácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky, hlavne leteckej základne - Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač, a tým priblížiť letectvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky širokej verejnosti divácky zaujímavým spôsobom," podotkol Hubert Štoksa.

Výber a spolupráca SLA ako hlavného organizátora podujatia nie je náhodná. Letecká agentúra má s organizovaním leteckých dní bohaté skúsenosti. V roku 2005 a o rok neskôr, v roku 2006 usporiadala letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest na letisku Sliač. Oboch podujatí sa zúčastnilo viac ako 45 000 divákov. V roku 2007 agentúra spoluorganizovala Národné letecké dni, ktoré sa konali na letisku Piešťany, kde vypracovala projekt a zabezpečovala letovú časť podujatia. V roku 2008 SLA plynule pokračovala v založenej tradícii leteckých dní organizáciou medzinárodného podujatia Slovak Air Fest, Letecké dni Očová 2008, ktoré navštívilo vyše 25 000 ľudí. „Všetky štyri uvedené letecké podujatia boli leteckou agentúrou organizované a zabezpečené bez dotácie alebo akejkoľvek finančnej spoluúčasti Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ozbrojených síl Slovenskej republiky," dodal Hubert Štoksa. Po rokoch sa SIAF 2011 opäť vracajú na letisko Sliač, čo vyzdvihuje aj letecká agentúra.

„Letisko Sliač má štatút medzinárodného letiska plne vybaveného pre možnosť organizovania leteckých dní. Jeho geografické položenie, infraštruktúra a história ho predurčujú ako atraktívnu lokalitu pre organizovanie takýchto podujatí. Od čias rozdelenia československého letectva bolo miestom, kde sa pravidelne konali napríklad Dni otvorených dverí spojené s letovými ukážkami," vysvetlil Hubert Štoksa.

Diváci sa už teraz môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, praktické zásahy predstavia Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný systém SR. V programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a divácky atraktívne vystúpenie pilota svetovej série leteckých pretekov Aero GP.

„Pestrosť a atraktivitu leteckých dni dotvára aj skutočnosť, že práve vojenské letisko Sliač hrdo nesie vo svojom názve meno nášho velikána, čestného pilota generálmajora Otta Smika, ktorý patril medzi najúspešnejších československých pilotov, ktorí bojovali pod krídlami Royal Air Force počas druhej svetovej vojny a ako 22-ročný položil za slobodu svoj život. Taktiež som nesmierne hrdý aj na to, že práve toto miesto, kde budú počas týchto leteckých dni odprezentované rôzne druhy letectva, bolo dejiskom, srdcom Slovenského národného povstania," uviedol generálmajor Ing. Martin Babiak, veliteľ vzdušných síl SR. Zdôrazdnil, že letecké dni patrili aj v minulosti medzi aktivity masívne, čo do počtu návštevníkov a atraktívne svojím programom. „Či už zvukom leteckého motora, alebo samotnými leteckými ukážkami vtiahli medzi seba okrem leteckých fanúšikov aj širokú laickú verejnosť rôznych vekových kategórii."

Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú Banskobystrický samosprávny kraj, Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore