Poďakovanie

Domov > Aktuality > Poďakovanie
Poďakovanie
31.03.2014

Vážené dámy, páni, priaznivci leteckých dní, letectva a lietania!

Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 boli pre nás, organizátorov, obrovskou výzvou. Organizácia takéhoto sviatku lietania by sa nezaobišla bez podpory našich partnerov a sponzorov. Dovoľte, aby som vyjadril naše úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizácii SIAF 2011 podieľali. V prvom rade hlavnému programovému partnerovi, ktorým bolo Ministerstvo obrany SR, ďalej Generálnemu štábu Ozbrojených síl SR, veliteľstvu Vzdušných síl SR a Zmiešanému krídlu Otta Smika Sliač, spoluorganizátorom Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Letisku Sliač, Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, mestám Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, bez ktorých podpory by sa letecké dni sotva uskutočnili.

Osobne ďakujem za záštitu nad podujatím predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej, ministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi, ktorí podujatie osobne navštívili, tiež ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi a predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimírovi Maňkovi. Naša vďaka patrí aj našim sponzorom, spoločnostiam Gripen, KMPG a Mercedes-Benz a tiež aj oficiálnym partnerom, ktorými boli Akcent Nova, BAE SYSTEMS a Soitron. SIAF 2011 by neboli úspešné bez mediálnej podpory, za ktorý by som sa chcel poďakovať FUN Radiu a TV Markíza. Tešíme sa z mediálnej odozvy, okrem takmer všetkých významných médií, si najväčšiu leteckú udalosť vďaka agentúre Reuters a jej fotoreportérovi Radovanovi Stoklasovi všimli vo svojich obrazových správach aj svetové denníky ako The New York Times, Guardian, Paris Match, Sueddeutsche Zeitung a množstvo zahraničných fotografických potrálov venujúcich sa letectvu. Na SIAF 2011 sa akreditovalo 120 žurnalistov z 10 krajín sveta.

Vďaka patrí aj všetkým Vám, účinkujúci, diváci, vzácni hostia! Vďaka, že nám ostávate verní a že ste Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 navštívili. Milí naši účastníci, návštevníci, priaznivci letectva a lietania. Ešte raz veľká vďaka za Vašu účasť, podporu a pochvalné slová pri osobne komunikácii, elektronickou poštou alebo na našej oficiálnej fanúšikovskej stránke na Facebooku. Ďakujeme aj za všetky negatívne reakcie, posúvajú nás vpred a pomôžu nám organizáciu v budúcnosti vylepšiť.

Hubert Štoksa

riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011 a Slovenskej leteckej agentúry

Foto: Krisztián Nagy