Dopravné obmedzenia počas Medzinárodných leteckých dní na Sliači

Domov > Aktuality > Dopravné obmedzenia počas Medzinárodných leteckých dní na Sliači
Dopravné obmedzenia počas Medzinárodných leteckých dní na Sliači
31.03.2014

Z dôvodu uskutočnenia Medzinárodných leteckých dní na Sliači, bude dňa 27. 8. 2011 a 28. 8. 2011 v čase od 07.00 hodiny do 20.00 hodiny uzavretá cesta I/69 v úseku od križovatky pri Mestskom úrade v Sliači po križovatku do Vlkanovej. Premávka bude obojsmerne vedená po obchádzkovej trase, po cestách III. triedy, cez obce Veľká Lúka, Hronsek a Vlkanová. Návštevníci leteckých dní môžu využiť záchytné parkoviská, ktoré budú riadne vyznačené. Žiadame vodičov, aby sa dôsledne riadili prenosným dopravným značením, pokynmi policajtov a usporiadateľov.