Aj slovenskí vojaci sa majú čím chváliť

Vzdušné sily OS SR sú základnou zložkou ozbrojených síl SR. Ich primárnym poslaním je zabezpečovať nepretržitú obranu vzdušného priestoru SR, ochranu vzdušného priestoru Aliancie a v priestore svojej zodpovednosti podporovať medzinárodné vojenské operácie v súlade s prijatými záväzkami.  Veliteľstvo vzdušných síl má v podriadenosti tri letecké krídla (zmiešané krídlo Sliač, vrtuľníkové krídlo Prešov, dopravné krídlo Kuchyňa) a dve brigády (protilietadlová raketová brigáda Nitra, brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen).

Na tohtoročných Medzinárodných leteckých dňoch – SIAF 2012 sa budú vzdušné sily prezentovať dynamickou a statickou ukážkou rôznorodej leteckej a pozemnej techniky.

Dogfight – atraktívny vzdušný súboj

Tzv. dogfight predvedie dvojica domácich lietadiel MiG-29. V leteckej reči tento pojem znamená, že ide o blízky manévrový vzdušný boj, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú manévrovacie schopnosti lietadla, jeho rýchlosť, výkonové charakteristiky lietadla, t. j. pomer ťahu k hmotnosti či plošné zaťaženie krídla. Rozhodujúce  je však aj letecké umenie pilota. Vzdušný súboj MiG-29 je simulovaný let pre divákov, ktorý má priblížiť  súčasný vzdušný boj dvoch bojových lietadiel na malé vzdialenosti.

Pri vzdušnom súboji dvojice MiG-29 predný MiG-29 simuluje  brániace sa lietadlo, kým  zadný je útočiacim lietadlom. Celý let je nesmierne fyzicky i psychicky náročný. Dosahuje sa preťaženie 7 až 8 g, čo znamená, že sedem až osemnásobok vlastnej váhy  vtláča pilota do sedadla. Rýchlosť sa pohybuje od 300km/h až do 1000 km/h. Počas vzdušného súboja sa piloti musia nepretržite koncentrovať v extrémne krátkom čase, v trojrozmernom priestore v blízkosti zeme. Limit pre pilotov je, aj z dôvodu extrémnej fyzickej záťaže,  maximálne dva vzdušné súboje za deň. Tento husársky kúsok zaiste nenechá žiadneho diváka chladným. Počas Medzinárodných leteckých dní 1. a 2. septembra 2012 predvedú spomínaný dogfight piloti leteckej základne Sliač,  mjr. František „Frankie“ Pytlík a mjr. Martin „Mat“ Kuterka.

Letecké umenia pilota MiG-29

Ľahkosť letu  a zároveň ohromujúca sila, rýchle striedanie manévrov a pozície lietadla, to sú charakteristické črty sólo display ukážok na lietadle MiG-29. Tieto lety už tretí rok, počas domácich i zahraničných leteckých podujatí, predvádza pplk. Marián „Buker“ Bukovský, veliteľ bojovej letky Leteckej základne Sliač. Cieľom  ukážky je prezentácia manévrovacích schopností lietadla MiG-29. Počas vystúpenia sa lietadlo pohybuje vo výškach od 100 do 1400 m, pri rýchlosti od 230 km/hod do 1000 km/hod. Preťaženie dosahované počas ukážky je až do 9 g, pri rýchlych obratoch vo vysokej rýchlosti.

Predvádzať nadzvukové, vysoko výkonné lietadlo MiG-29 na verejnosti je akýmsi pomyselným vrcholom, ktorý môže pilot dosiahnuť. Zároveň je to obrovská výzva i nesmierna zodpovednosť a schopnosť nájsť vhodný kompromis medzi možnosťami predvedenia lietadla (v prízemnej a malej výške na obmedzenom priestore) a dodržaním vysokej miery bezpečnosti letov. 

Ďalšie ukážky umenia príslušníkov vzdušných síl SR nad sliačskym letiskom

Atraktívnou stíhačkou, ktorá sa predvedie na sliačskom nebi, je aj L-39 Albatros. Umenie leteckej pilotáže predvedie pplk. Roman „Lolo“ Poláček, veliteľ výcvikovej letky LZ Sliač, ktorý opisuje svoju ukážku leteckého umenia týmito slovami: “Vystúpenie začína dvomi horizontálnymi zatáčkami s prechodom prevalením sa cez chrbát z jednej do druhej. Cieľom je získať v zatáčkach rýchlosť minimálne 550 km/h potrebnú pre stúpanie do vertikálnych prvkov. Stúpanie pod uhlom 70° s výkrutom v strede stúpania do výšky 1100 metrov nad terénom, ktorá je potrebná na vykonanie zvratu....posledná kombinácia prvkov, zvrat, pomalý výkrut a zatáčka o 270° na záverečné defilé, ktorým je let na chrbte s vysunutým podvozkom a pristátie. Po pristátí, zarolovaní lietadla na stojisko a vypnutí motora nikdy nezabudnem poďakovať lietadlu, že ma nesklamalo a hlavne technickému personálu za dokonalé pripravenie lietadla na let“.

Súčasťou dynamických ukážok na SIAF 2012 bude aj ukážka záchranárskych a evakuačných prác a tiež hasenie požiaru s použitím bambi vaku. Verejnosť si určite spomína na nedávne rozsiahle lesné požiare, pri hasení ktorých sa intenzívne podieľali prešovskí vojenskí letci na vrtuľníku Mi-17. Hasenie lesných požiarov je vykonávané najmä v ťažko dostupnom teréne a spomínaný fakt v hlavnej miere vytvára požiadavky na vycvičenosť pilotov. Tí musia mať dokonale zvládnutú techniku pilotovania vrtuľníka, pilotovanie s podvesom pri maximálnej hmotnosti vrtuľníka, čo znamená vysokú presnosť a jemnosť pilotovania, ale aj dokonalú spoluprácu s palubným technikom, ktorý pilota navádza. Pri plnení náročných úloh je kľúčové poznať a dôsledne dodržiavať obmedzenia vrtuľníka, napríklad maximálnu vzletovú hmotnosť s ohľadom na teplotu vzduchu a nadmorskú výšku.

V statickej ukážke budú milovníci letectva obdivovať 2 x L-39 (z toho 1 bezbariérový prístup), 2 x MiG-29, Mi-17MODER, Mi-2, L-410. Protilietadlová brigáda z Nitry predstaví odpaľovacie zariadenie kompletu S-300 a protilietadlový raketový komplex 2K12 KUB.

Lákadlá leteckej a pozemnej techniky Vzdušných síl SR na SIAF 2012

MiG-29

Lietadlá MiG-29tvoria základ vzdušných síl SR. Modernizácia strojov sa realizovala v spolupráci s výrobcom lietadiel ako aj viacerými západnými spoločnosťami v rokoch   2005 a 2006, v leteckých opravovaniach Trenčín. Stroje boli vybavené modernými komunikačnými prostriedkami a systémami kompatibilnými s technikou NATO. MiG-29 je vyzbrojený vstavaným 30 mm kanónom GŠ-30L. Ide o najľahšiu zbraň vo svojej kategórii na svete, ktorá bez munície váži iba 46 kg. Zásoba streliva je 150 nábojov. Stroj môže niesť na troch závesníkoch pod každým krídlom najrôznejšie varianty riadených striel vzduch-vzduch napríklad: R-27, R-73, R-60MK, ako aj množstvo laserom navádzaných striel vzduch-zem, či konvenčných bômb, celkovo do hmotnosti 3 500 kg.

L-39 Albatros

Je výkonné cvičné prúdové lietadlo vyvinuté v 60. rokoch v Československu. V tom období sa pužíval názov C-39 (C-cvičný) a nahradil L-29 Delfín. Bolo to prvé prúdové lietadlo druhej generácie. Typ bol neskôr vynovený, nová verzia nesie označenie L-59 Super Albatros. Pokračovateľmi typu sú stroje L-159Alca. Albatros je ešte stále v prevádzke u viac ako 30 vzdušných síl sveta. Albatros je viacúčelové lietadlo, najpoužívanejší je najmä ako stroj pre základný a pokročilý letecký výcvik. Patrí medzi najrozšírenejšie cvičné lietadlá na svete.

Mi-17

Je dvojmotorový viacúčelový vrtuľník s päťlistým hlavným rotorom, odvodený od úspešného typu Mi-8. Je prevádzkovaný v dvoch verziách a to Mi-17 LPZS na účely leteckej, pátracej a záchrannej služby a Mi-17 M na prepravu osôb a materiálu. Je použiteľný aj v bojovej verzii.

Mi-2

Patrí medzi ľahké, dvojmotorové vrtuľníky a je určený na výcvik vojenských pilotov a na plnenie prepravných úloh.

S-300 PMU (SA-10 Grumble)

Mobilný viackanálový protilietadlový raketový systém S-300P je určený na obranu dôležitých objektov štátu pred hromadným útokom súčasných aj perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnutia v podmienkach aktívneho a pasívneho rušenia. Medzi tieto prostriedky zahŕňame lietadlá strategického aj taktického letectva, strategické strely s plochou dráhou letu, letecké riadené strely, taktické a operačne-taktické balistické riadené strely v celom rozsahu ich bojových možností.

2K12 KUB 2M (SA-6 Gainful)

Protilietadlový raketový komplex 2K12 M3 KUB je určený k ničeniu lietadiel, leteckých riadených striel, vrtuľníkov a ostatných vzdušných cieľov lietajúcich v malých a stredných výškach v rozmedzí 100 až 14 000 m, vo vzdialenostiach 3 až 24 km, pri rýchlostiach cieľov do 650 m/s, tlakovou vlnou a črepinovým účinkom bojovej nálože riadenej rakety o hmotnosti 56 kg, vybavenej rádiolokačným približovacím zapaľovačom.

Podrobnosti o leteckej technike vzdušných síl: www.vvzs.mil.sk

Vojenská polícia a regrutačné stredisko

K atraktívnmu programu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012, v dňoch 1. a 2. septembra 2012 na Letisku Sliač, prispejú aj statické ukážky výzbroje a techniky príslušníkov Vojenskej polície. Príslušníci z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová –Hronsek budú prezentovať techniku, ktorú využívajú hlavne pri realizovaní špeciálnych kurzov pre vojenských policajtov, ale aj pre ostaných vojakov Ozbrojených síl SR. Najväčším lákadlom bude terénne pancierované vozidlo Aligator.

ALIGATOR je kolesové vozidlo so stálym pohonom 4x4, dosahujúce veľmi dobrú pohyblivosť v teréne aj na ceste. Pancierová korba so špeciálnym obkladom je odolná voči priebojno-zápalným protipancierovým strelám kalibru 7,62mm a črepinám ručných granátov všetkých typov. Tlak v pneumatikách môže byť centrálne riadený počas jazdy. Na núdzový dojazd v prípade straty tlaku v pneumatikách sú kolesá vybavené dojazdovou vložkou.

Návštevníci si v stánku Vojenskej polície môžu prezrieť nielen cestné a terénne služobné vozidlá, ale aj špeciálne pomôcky, protiúderové komplety na potláčanie demonštrantov a rôznu kriminalistickú výbavu..

Súčasťou komplexnej prezentácie Ozbrojených síl SR na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2012 bude aj prezentačný stánok Regrutačného strediska.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore