Stanovisko organizátora k zrušeniu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2024

Domov > Aktuality > Stanovisko organizátora k zrušeniu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2024
Stanovisko organizátora k zrušeniu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2024
05.06.2024

Slovenská letecká agentúra, ako hlavný organizátor najväčšieho leteckého podujatia na Slovensku, so znepokojením prijala medializovanú informáciu o tom, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa aktuálne rozhodlo, že nemá záujem, aby sa Medzinárodné letecké dni SIAF 2024 v tomto roku uskutočnili.

Uvedená informácia je pre našu spoločnosť zarážajúca o to viac, že ministerstvo zavádzajúco tvrdí, že sme o ich zámere nerealizovať Medzinárodné letecké dni SIAF 2024 mali mať údajne vedomosť už v januári tohto roka. Rozhodnutie rezortu obrany o zámere nerealizovať Medzinárodné letecké dni SIAF 2024 je jednostranným rozhodnutím, o ktorom naša spoločnosť doteraz nemala od ministerstva žiadnu informáciu, ale zároveň nemá ani žiadnu oporu v Rámcovej zmluve, ktorú máme s ministerstvom obrany uzatvorenú.

„Priznám sa, že ma táto informácia zasiahla a som sklamaný, pretože do dnešného dňa sme nedostali písomné stanovisko o jednostrannom neparticipovaní na SIAF 2024. Myslím si, že pán minister nemá dostatočné informácie od ľudí, ktorí v jeho tíme pracujú. Z dôvodu konania vojenskej prehliadky k 80. výročiu SNP, ktorá je plánovaná na záver augusta 2024, sme komunikovali so vzdušnými silami OS SR aj zmenu termínu konania MLD SIAF. S týmito informáciami išli zástupcovia slovenských vzdušných síl aj na medzinárodnú konferenciu IMACS (International Military Air Show Conference), kde sa termíny komunikovali na medzinárodnej úrovni," hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry. Zároveň dodáva:

„Stále disponujeme platnou Rámcovou zmluvou o organizovaní leteckých dní na roky 2021 až 2024, s opciou do roku 2026. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo ak nemali záujem, aby sa tohtoročný SIAF uskutočnil, nám nedali túto skutočnosť riadne a včas v zmysle Rámcovej zmluvy vedieť do 31. januára. Namiesto toho sme rokovali o návrhoch potenciálnych riešení vo vzťahu k termínu uskutočnenia MLD SIAF 2024. Aby sme sa prispôsobili všetkým možným alternatívam, zrušili sme aj tohtoročný Festival letectva v Piešťanoch. Aj napriek písomným výzvam voči rezortu obrany a snahám osobne rokovať o realizačnej zmluve, dodnes nemáme žiadnu spätnú väzbu. Rozhodnutie, ktoré je v týchto dňoch komunikované v médiách preto považujem za jednostranné, bez predchádzajúcej odbornej diskusie. Napriek všetkému chcem vysloviť želanie a vyslať jasný signál, že aj naďalej budem robiť všetko preto, aby sme si sadli za spoločný rokovací stôl s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR a našli spoločné riešenie pre ďalšie ročníky Medzinárodných leteckých dní SIAF s cieľom zabezpečiť kontinuitu konania tohto významného podujatia na Slovensku."

Vzhľadom na dlhoročnú prax a v zmysle Rámcovej zmluvy bola Slovenská letecká agentúra pripravená zabezpečiť organizáciu 14. ročníka MLD SIAF a k dnešnému dňu už aj zrealizovala viaceré kroky. Treba pripomenúť, že všetky finančné a logistické náklady spojené s organizáciou podujatia vždy znášala spoločnosť Slovenská letecká agentúra. 

„Najväčšie letecké podujatie sa nedá zorganizovať za jeden týždeň, preto sme spolu s organizačným výborom na prípravách SIAF 2024 intenzívne pracovali a už v septembri 2023 odišli z úrovne veliteľa vzdušných síl pozvánky do jednotlivých krajín. SIAF mal byť organizovaný ako súčasť osláv 80. výročia SNP, 20. výročia vstupu Slovenska do NATO a Európskej únie a 75. výročia NATO. Návštevníci mohli zažiť európsku premiéru a prezentáciu lietadiel F-16 D BLOCK 70 spolu s ich slávnostným krstom a návštevou významných osobností. Súčasťou SIAF 2024 mal byť aj ďalší ročník ankety Zlaté krídla, Národná cena letectva SR, ako aj výstava spojená s dynamickými a statickými ukážkami rezortu vnútra v rámci záchranárskej výstavy ZAVA," dopĺňa Štoksa. 

SIAF patrí dlhodobo k najväčším, najnavštevovanejším a najprestížnejším leteckým podujatiam na Slovensku. Od roku 2011 prešlo jeho bránami približne 1,2 mil. návštevníkov a každoročne sa na ňom zúčastňujú účastníci z 15 štátov sveta. V roku 2017 patril SIAF k štvrtému najväčšiemu podujatiu v Európe. Organizátori v minulosti získali za SIAF hlavnú cenu za prínos do organizácie Európskych leteckých dní, ako aj cenu za marketing.

„Medzinárodné letecké dni SIAF sú medzinárodne uznávaným projektom, pričom majú vytvorenú dobrú povesť nielen v Európe. Aktuálny krok, resp. konanie rezortu obrany vnímam nielen ako nekorektné konanie, ale mám obavu aj z toho, že spôsob, akým došlo k zrušeniu MLD SIAF bude mať negatívny vplyv  na dobrú povesť našej spoločnosti, resp. predovšetkým dobré meno samotnej značky SIAF, na ktorej sme dlhodobo spolu s organizačným tímom pracovali. Je pre mňa nepochopiteľné, že štát neplní a nedodržiava platné zmluvné vzťahy. V tejto chvíli musíme počítať s ekonomickými stratami, pretože vzhľadom na zrušenie MLD SIAF 2024, objektívne nebudeme môcť plniť naše záväzky voči medzinárodným partnerom a sponzorom podujatia, s ktorými sme nadviazali spoluprácu," uzatvára Štoksa.

Tohtoročné Medzinárodné letecké dni SIAF 2024 sa tento rok nebudú konať.