Slovakia Online

Slovakia Online

Už od roku 1995 monitoruje mediálne dianie, spracúva a vyhodnocuje výstupy z vyše 400 slovenských aj zahraničných zdrojov pre klientov z oblasti finančníctva, priemyslu, štátnych či mimovládnych organizácií. Spoločnosť disponuje ojedinelou elektronickou databázou SIAC, ktorá umožňuje rýchly prístup ku kompletným prepisom článkov z tlače a spravodajských či publicistických televíznych aj rozhlasových relácií.

Slovakia Online je partnerom MLD SIAF od roku 2013.

Naše spojenie s najväčším verejným podujatím na Slovensku vnímame ako príležitosť pre zviditeľnenie názvu našej spoločnosti a zvýšenie povedomia o našej službe – monitoringu médií. Možnosť prezentácie pred verejnosťou je pre nás rovnako dôležitá ako nové obchodné partnerstvá, ktoré nám letecké dni umožňujú nadväzovať.“

Oficiálna stránka: www.slovakia-online.sk

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore