Aquatrade

22. Marec 2017

So zámerom vybudovať u ľudí vedomý vzťah k vode ako k prírodnému bohatstvu, aby sme ju v čo najlepšej kvalite zachovali pre budúce generácie, sa spoločnosť Aquatrade už 11 rokov venuje odborným analýzam a kompletnej úprave vôd. K poradenstvu, montáži, servisu a riešeniu problémov s vodou pristupuje s rovnakou vážnosťou ako k projektom na monitoring kvality vôd a k zdravému pitnému režimu na rôznych podujatiach. O

Od roku 2012 ho zabezpečuje aj na Medzinárodných leteckých dňoch.

Oficiálna stránka: www.aqua-trade.sk

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore