Advokátska kancelária - JUDr. Peter Konvičný

30. Marec 2017

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v rôznych oblastiach práva na vysoko odbornej úrovni, a to pre obchodné spoločnosti, podnikateľov, ako aj fyzické osoby, podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb. Špecializujeme sa na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti Obchodného práva (právo obchodných spoločností, záväzkové právo), Občianskeho práva (vecné právo, záväzkové právo, právo duševného vlastníctva), Pracovného práva a Správneho práva, pričom sa zameriavame nielen na zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi štátnej správy, ale taktiež aj na zmluvnú a inú právnu agendu.

Advokátska kancelária je partnerom SIAF od roku 2015.

Sídlo: Rázusova 1, 040 01 Košice;

Tel: + 421 917 148 084;

Email: ak.konvicny@gmail.com

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore