Zvrchovaný Maltézsky rád je jednou z najstarších inštitúcií západnej a kresťanskej civilizácie a ako laický rehoľný rád Katolíckej cirkvi existuje od roku 1113. Ako subjekt medzinárodného práva udržiava diplomatické vzťahy s viac ako 100 štátmi a Európskou úniou a má status stáleho pozorovateľa pri OSN. Rád je neutrálny, nestranný a apolitický. Nie je závislý od žiadneho štátu a inej vlády. Je aktívny v 120 krajinách sveta.

Rád bol založený v 11. storočí v Jeruzaleme a má bohatú históriu služby zraniteľným a chorým. 900 ročná história je vyjadrená aj v oficiálnom názve Rádu, ktorý znie: Zvrchovaný vojenský špitálny Rád sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty. Od roku 1834 má Rád sídlo v Ríme, kde požíva extrateritoriálne práva. Rád sa skladá z 12 priorátov, 47 národných asociácií, 133 diplomatických misií, 1 celosvetovej rozvojovej organizácie Malteser International a 33 národných dobrovoľníckych zborov Maltézskej pomoci. Prevádzkuje nemocnice, hospice, zdravotnícke centrá a ústavy odbornej pomoci. Stará sa o núdznych prostredníctvom zdravotníckej, sociálnej a humanitárnej práce. Sociálne projekty Rádu zabezpečujú každodenne stálu podporu pre zabudnutých a marginalizovaných členov spoločnosti. Popri svojich charitatívnych aktivitách v rozvinutých krajinách západného sveta sa Rád osobitne venuje pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú v oblastiach ozbrojených konfliktov, či prírodných katastrof a poskytuje im zdravotnú a humanitárnu pomoc a  vykonáva distribúciu liekov a základných prostriedkov na prežitie. Po celom svete je Rád oddaný ochrane ľudskej dôstojnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na ich rasu či vierovyznanie. Rád disponuje s viac ako 80 000 dobrovoľníkmi, vďaka ktorým úspešne riadi a realizuje viaceré projekty po celom svete. Dobrovoľníci Rádu sa starajú o ľudí bez domova, pomáhajú utečencom prichádzajúcim na európske pobrežie, poskytujú prvú pomoc a organizujú zdravotnícke a sociálne kampane, odpovedajú na potreby obetí prírodných katastrof, sprevádzajú pútnikov so zdravotným postihnutím na púťach a letných táboroch, pomáhajú starým ľuďom s bývaním a pripravujú a distribuujú jedlo pre ľudí žijúcich v chudobe. Najväčšie udalosti roka sú Medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku so zdravotne postihnutými, na ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 7 000 účastníkov, a Medzinárodný letný tábor pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý sa koná už viac ako 30 rokov každoročne vždy v inej európskej krajine.

Maltézska pomoc Slovensko je jedinou oficiálnou a výkonnou charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu v Slovenskej republike. Svoju charitatívnu činnosť realizuje hlavne v oblastiach sociálnej starostlivosti, zdravotnej služby, prevádzkovaní projektov pre socializáciu Rómov, službe pri hromadných cirkevných podujatiach a v posledných rokoch aj pri pomoci utečencom, alebo sociálne slabým, starým, či opusteným starým ľuďom. Členovia Maltézskej pomoci Slovensko vykonávajú svoju službu ako dobrovoľníci bez nároku na honorár popri svojich civilných zamestnaniach. Organizácia svoju činnosť financuje prostredníctvom príspevkov od jej členov, darcov a sponzorov, alebo grantov. Maltézska pomoc Slovensko realizuje svoju činnosť a projekty zatiaľ v centrách v Bratislave a Nitre a každoročne poskytuje vo svojich rôznych projektoch služby stovkám ľudí, ktorý sa nachádzajú na okraji našej spoločnosti.

Maltézska pomoc Slovensko ponúka priestor a uplatnenie pre dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli angažovať v službe chudobným, chorým a trpiacim. Podmienkou je dobrý zdravotný stav, bezúhonnosť a pozitívny vzťah k poslaniu Maltézskeho rádu. Po absolvovaní skúšobného roka a splnení podmienok (napr. kurz prvej pomoci, absolvovanie školení, odporúčanie iného člena atď.) má záujemca možnosť požiadať o registrované členstvo v organizácii. Registrovaný dobrovoľník sa prijatím stáva riadnym členom Maltézskej pomoci Slovensko a môže nosiť pri výkone svojej dobrovoľnej činnosti typickú dobrovoľnícku uniformu. Ak má niekto záujem dozvedieť sa viac a vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť v praxi, môže sa kontaktovať na sekretariáte Maltézskej pomoci Slovensko, alebo priamo cez kontaktný formulár na webstránke www.orderofmalta.sk

Maltézska pomoc Slovensko na SIAF je partnerom, ktorý pomáha organizátorom umožniť aj tým, ktorí by vzhľadom na svoje zdravotné a telesné handicapy nemohli navštíviť žiadne lietadlo, aby som im to predsa len aspoň do jedného podarilo. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci sú pripravení ZŤP návštevníkom SIAF pomôcť a s pomocou plošiny sa dostať  do kokpitu L39 Albatros. Dobrovoľníci majú k dispozícii pitnú vodu, priestor na oddych a v prípade potreby aj poskytnutie prvej pomoci. Maltézska pomoc Slovensko sa teší na návštevníkov SIAFu vo svojom sektore A v prípade záujmu poskytne informácie aj potencionálnym záujemcom o dobrovoľnícku službu vo svojich radoch.      

Dr. Tibor Ujlacký, hovorca MPS, 0903 723169

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore