Kultúra a história

28. Jún 2016 10 Región

Múzeá

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Vzniklo v roku 1889 (ešte pod názvom Mestské múzeum) a je to najstaršia kultúrna inštitúcia v meste. Má niekoľko expozícií umiestnených na Námestí SNP, v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli.

 

Thurzov dom so stálou expozíciou Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie ponúka množstvo archeologických exponátov, stredovekých zbraní, mincí a kópií historických dokumentov. V Thurzovom dome je sprístupnená aj Zelená sieň so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia.

GPS: N48°44'6'' E19°8'44''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ssmuzeum.sk/

 

Stála expozícia História mesta Banská Bystrica v Matejovom dome prezentuje 2863 zbierkových predmetov výlučne zo zbierok Stredoslovenského múzea. Medzi tie najzaujímavejšie patria replika slovanskej polozemnice, vzácna zbierka stredovekých kachlíc a zbrojnica so zaujímavou zbierkou chladných zbraní. 

GPS: 48,737602 19,146525

Viac informácií nájdete na webovej stránke  http://www.ssmuzeum.sk/

 

Tihányiovský kaštieľ so stálou expozíciou Príroda Stredného Slovenska ponúka 2400 exponátov, ale aj nahrávky hlasov živočíchov. Počuť môžete napríklad vlka, jeleňa, netopiera či rôzne druhy vtákov. 

GPS: 48° 43′ 8.87″ N, 19° 8′ 12.8″ E

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ssmuzeum.sk/

 

Múzeum SNP

Predelený stred budovy múzea symbolizuje zlom, tragický príbeh a boj dvoch strán počas druhej svetovej vojny. Táto stavba pripomína dejiny slovenského národa. Múzeum ponúka atraktívnu stálu expozíciu Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy a jej súčasťou je skanzen ťažkej bojovej techniky. Nachádzajú sa v ňom zbrane Česko–slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.

GPS: N48°44'6'' E19°8'58''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.muzeumsnp.sk/ 

 

Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

Ponúka celoročne cykly komorných podujatí a tieto stále expozície: Múzeum – domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Galéria v podkroví, Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.

GPS: N48°44'15'' E19°8'37''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.svkbb.eu/ 

 

Poštové múzeum

Okrem stálej expozície Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie je známe aj Detskou poštou, kde sa používa špeciálna detská pečiatka. Určená je hlavne pre deti, ktoré sa náučnou a hravou formou oboznamujú s prácou poštárov.

GPS: 48°44'24,518"N, 19°9'41,342"E

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.posta.sk/informacie/postove-muzeum 

 

Ľudové múzeum a múzeum ľudovej architektúry v modeloch

Nájdete tu 46 modelov domčekov, kostolíkov, zvoníc, chlievov, studní a krížov. Svoju návštevu treba vopred nahlásiť pánovi Jozefovi Murínovi.

GPS: N49°19'48'' E21°15'57''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.modely.murin.szm.com/  

 

Slovenské lyžiarske múzeum v Podkoniciach

Príďte si aj vy pozrieť lyže, na ktorých sa skôr narodení učili lyžovať. Alebo lyže, na ktorých pretekali známe osobnosti ako napríklad Jana Gantnerová - Šoltýsová (reprezentantka ČSSR, ZOH Sarajevo 1984), Katarína Gálfiová, bratia Krajňákovci, Michal Šoltýs, Alexander Telgártsky, Dušan Haring a mnohí ďalší. Originálne múzeum je rozšírené o expozíciu lanových dráh a vlekov. Ak máte niečo, čo by sa mohlo stať exponátom tohto múzea, pokojne to prineste so sebou.

GPS: N48°47'58'' E19°15'21''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.lyziarskemuzeum.szm.sk/ 

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva má štyri stále expozície. Zároveň dokumentuje vývoj spoločnosti a prírody vo Zvolene a okolitom regióne.

GPS: N48°34'38'' E19°7'31''

Viac informácií nájdete na webovej stránke  http://www.ldmzvolen.sk/

 

Galérie

Stredoslovenská galéria

Sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Jej výstavná činnosť sa realizuje v troch samostatných budovách v centre mesta.

 

Vila Dominika Skuteckého

Stála expozícia maliara Dominika Skuteckého (1849 -1921) je sprístupnená ako jediná trvalá expozícia Stredoslovenskej galérie od roku 1994 v jeho vile. Dominik Skutecký bol maliarom európskeho významu a jedným z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby.

GPS: N48°44'20'' E19°9'10''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ssgbb.sk/ 

 

Bethlenov dom

Sídli v centre Banskej Bystrice a spravuje zbierku takmer 14 000 diel výtvarného umenia. Galéria sa už tri desaťročia špecializuje na súčasné umenie a na slovenskú i zahraničnú umeleckú grafiku. Preto jej zbierka obsahuje takmer 9 000 grafických diel.

GPS: 48° 44′ 19″ N, 19° 9′ 25″ E

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ssgbb.sk/ 

 

Praetórium

V budove bývalej mestskej radnice organizuje Stredoslovenská galéria päť až šesť výstav ročne. Pripravuje aj zaujímavé animačné programy - edukačné aktivity pre deti a študentov SŠ, ktoré tvorivou formou sprostredkúvajú to, čo je skryté v umeleckých dielach.

GPS: N48°44'12'' E19°8'48''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ssgbb.sk/ 

 

Divadlá

Štátna opera

Profesionálne hudobné divadlo založené ako súčasť Divadla Jozefa Gregora Tajovského patrí k najprogresívnejším divadelným scénam na Slovensku. Popri osvedčených operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických tituloch pravidelne inscenuje aj menej frekventované diela známych domácich a zahraničných autorov.

GPS: N48°43'59'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.stateopera.sk/ 

 

Bábkové divadlo na rázcestí

Profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorá tvorí a verejne predvádza divadelné diela. Zriaďovateľom divadla je vyšší územný celok - Banskobystrický samosprávny kraj.

GPS: N48°44'21'' E19°9'8''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.bdnr.sk/

 

Štúdio tanca

Na slovenskú scénu dlhodobo prináša autorské projekty, ktorými približuje publiku súčasný tanec a filozofiu moderného tanečného divadla.

GPS: N48°44'11'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.studiotanca.sk/ 

 

Divadlo z pasáže

Ako jediné svojho druhu na Slovensku spolupracuje s ľuďmi so  zdravotným postihnutím. V rámci svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Hovorí sa mu aj mestské divadlo.

GPS: N48°44'22'' E19°8'32''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.divadlozpasaze.sk/ 

 

Divadlo u Greškov

Multifunkčný priestor, kde sa organizujú divadelné predstavenia a projekcie krátkych a celovečerných filmov, ale aj športových zápasov. Dokonalý zážitok dotvára bar a minútkové občerstvenie.

GPS: 48°44'47"N, 19°4'17"E

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ugreskov.sk/ 

 

Záhrada -Centrum  nezávislej kultúry

Nezisková organizácia, ktorá najprv fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a dobrovoľníkov. Spoločný priestor v historickej časti mesta slúži s prestávkami ako multifunkčné divadelné štúdio s otvorenou dramaturgiou aj ako oddychová zóna v podobe mestského parku.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.zahradacnk.sk/ 

 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Profesionálne činoherné divadlo vo Zvolene vzniklo v roku 1949 pod názvom Stredoslovenské divadlo. Sídli v budove bývalého Hotela Grand a v súčasnosti je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.

GPS: N48°34'43'' E19°7'39''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.djgt.sk/index.php/sk/

 

História

Hodinová veža v Banskej Bystrici v minulosti prezývaná Zelená veža a v súčasnoti Šikmá veža sa hrdo týči vo vrchnej časti námestia SNP. Postavili ju v polovici 16. storočia. Po zdolaní 101 schodov zažijete neopakovateľný výhľad na mesto.

GPS:  N48°44'9'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/270/hodinova-veza

 

Čierny obelisk zo švédskej žuly postavili v Banskej Bystrici na počesť vojakov Červenej a Rumunskej armády, ktorí oslobodili mesto 25. marca 1945. Obete bojov pôvodne pochovali v parčíku okolo fontány, neskôr ich pozostatky premiestnili na cintoríny v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

GPS: N48°44'9'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/271/cierny-obelisk

 

Kostol sv. Františka Xaverského na rohu Námestia SNP a Kapitulskej ulice v Banskej Bystrici postavili na začiatku 18. storočia. Tento dvojvežový kostol je už vyše dvesto rokov katedrálnym chrámom banskobystrického biskupa.

GPS: N48°44'9'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.katedralabb.sk/ 

 

Budova radnice na Námestí SNP je pozoruhodný objekt s fasádou zdobenou štyrmi bronzovými sochami, ktoré realisticky zobrazujú cnosti Múdrosť, Miernosť, Spravodlivosť a Statočnosť. Budova je banskobystrickou radnicou takmer štvrť tisícročia.

GPS: N48°44'9'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/275/budova-radnice

 

Kamenná fontána na Námestí SNP v Banskej Bystrici zrejme začala písať svoju históriu už v prvej polovici 16. storočia v súvislosti s výstavbou dreveného vodovodu. V roku 1536 sa na tomto mieste nachádzala záchytná nádrž pitnej vody. Od roku 1633 stála uprostred mosadzná podoba leva. Nádrž neskôr slúžila ako napájadlo pre dobytok a kone, keď sa na rínku (námestí) konali trhy.

GPS: N48°44'9'' E19°8'46''

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/280/kamenna-fontana

 

Barbakan je súčasťou vstupnej brány do Mestského hradu v Banskej Bystrici vybavenej padacím mostom ponad vodnú priekopu. Svoju barokovú podobu, ktorá sa zachovala do súčasnosti, nadobudol Barbakan úpravami po požiari v roku 1761. V rokoch 2005 – 2006 prešiel Barbakan ďalšou rekonštrukciou.

GPS: N48°44'12'' E19°8'48''

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/282/barbakan

 

Kostol nanebovzatia Panny Márie je dominantou mestského hradného areálu v Banskej Bystrici. Rímskokatolícky farský kostol nazývaný aj nemecký sa považuje za najstaršiu stavbu nielen hradného areálu, ale aj celého mesta a prešiel viacerými stavebnými úpravami.

GPS: N48°44'14'' E19°8'48''

Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/286/kostol-nanebovzatia-panny-marie

 

Pamätník SNP symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr. Spája ich most vyjadrujúci ideu SNP ako predelu v živote slovenskej spoločnosti počas 2. svetovej vojny.

GPS: N48°44'6'' E19°8'58''

Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/287/pamatnik-snp

 

Kalvária na vrchu Urpín s ôsmimi kaplnkami krížovej cesty, Kaplnkou sv. Kríža a lipovou alejou začala vznikať v druhej polovici 17. storočia. Pôvodná vrcholová kaplnka niesla meno svätého hrobu a postavili ju obyvatelia Banskej Bystrice v rokoch 1712 – 1713 na znak vďaky za to, že prežili morovú epidémiu. Pozoruhodná je aj urpínska aleja, ktorú tvoria chránené stromy, prevažne lipy veľkolisté. Niektoré z nich sú staré 200 až 300 rokov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/292/kalvaria-na-vrchu-urpin-s-kaplnkou-bozieho-hrobu

 

Drevený artikulárny kostol v Hronseku stojí 11 kilometrov od Banskej Bystrice smerom na juh. Prvá písomná zmienka o území dnešného Hronseku pochádza z roku 1250. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nesmel byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením. Kostolík je zapísaný v zozname UNESCO.

GPS: N48°39'9'' E19°9'24''

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/293/dreveny-artikularny-kostol-v-hronseku

 

Zvolenský zámok dal postaviť v 70. rokoch 14. storočia uhorský kráľ Ľudovít I. ako poľovnícke sídlo alebo letohrádok uhorských kráľov. Goticko-renesančná stavba je v súčasnosti najbohatšou slovenskou obrazárňou. V Kráľovskej sieni sa zachoval drevený kazetový strop, na ktorom je vyobrazených 78 portrétov rímskych a nemeckých cisárov.

GPS: N48°34'23'' E19°7'40''

Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.muzeum.sk/?obj=galeria&ix=sngzz

 

Pustý hrad vstúpil do písomných historických dokumentov v diele Činy Maďarov, dokončenom na začiatku 13. storočia. Spomína sa v ňom veľká pevnosť nazývaná údajne Boršov Zvolen. Založenie hradu sa spája s legendárnym vojvodom Boršom, čo však z iných zdrojov nemožno potvrdiť. Hrad mohol vzniknúť v 12. storočí súčasne s utvorením územnosprávnej jednotky Zvolenského komitátu. Po vybudovaní mladšieho Zvolenského zámku začali pramene postupne používať aj názov Starý hrad. Súčasné označenie Pustý hrad sa objavuje od konca 18. storočia.

GPS: N48°33'43'' E19°7'7''

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.pustyhrad.com/historia_historiahradu.php

 

Hrad Ľupča vznikol v 13. storočí, v 19. storočí sa stal majetkom uhorského štátu a roku 1873 v ňom zriadili sirotinec. Neskôr tu sídlili rehoľné sestry. V čase Slovenského národného povstania v ňom fašisti väznili povstalcov. Na nádvorí sa nachádza aj 700 ročná lipa.

GPS: N48°45'56'' E19°16'33''

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.hradlupca.sk/

 

Zámok Vígľaš má históriu siahajúcu do stredoveku, keď na tomto mieste vznikol kláštorný objekt spravovaný templárskym rádom. Sídlo sa neskôr dostalo do rúk kráľovského rodu Anjou. Kráľ Karol Róbert spolu so synom Ľudovítom I. Veľkým vybudovali na tomto mieste hradné sídlo. Kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1408 zakladá Rád draka. Na zámku pôsobili kráľ Matej Korvín aj Vladislav II. Jagelovský, neskôr sa dostal do rúk feudálnych rodín. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený, z veľkej časti vyhorel a chátral niekoľko desaťročí.  Po rekonštrukcii je zámok od roku 2014 sprístupnený verejnosti ako hotel The Grand Vígľaš****. Zámocký hotel je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

GPS: N48°33'19'' E19°17'58''

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.grandviglas.com

 

Kostol sv. Alžbety stojí na Námestí SNP vo Zvolene. Postavili ho v neskororománskom a skorogotickom slohu v rokoch 1243 - 1250 a v 14. storočí prestavali. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že v 14. - 15. storočí vyrástli pri kostole nové objekty ako fara, škola, radnica s väzením, nemocnica a hodinová veža. Kostol s týmito budovami tvorili jeden celok. V období renesancie v 17. storočí pribudla mohutná veža.

GPS: 48,578013 19,125587

Viac informácií nájdete na webovej stránke

http://www.farazv.sk/cms/index.php/farnost/historia/1-informacie-o-farnosti-zvolen-mesto

 

Vidiecke ranogotické kostolíky

Čerín – Kostol sv. Martina

Jeho najväčšou vzácnosťou sú ranogotické fresky zo 14. a 15. storočia. Za najstaršie fresky sa považujú polpostavy prorokov v kruhových medailónoch na vnútornom líci triumfálneho oblúka (datované do prvej štvrtiny 14. storočia, čiže tesne po vybudovaní kostola). Nachádza sa na nich kristologický výjav zobrazujúci narodenie Ježiša Krista, jeho utrpenie a pietu s Bolestnou Matkou, ktorá v náručí drží mŕtve telo Ježiša. Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia.

GPS: 48.660128695, 19.244275689
Viac informácií nájdete na webovej stránke 

http://www.cerin.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=177

 

Zolná - Kostol sv. Matúša

Tento rímskokatolícky kostol patrí medzi najstaršie a zároveň najmalebnejšie kostoly v regióne. Malý jednoloďový ranogotický kostol vo svojom interiéri ukrýva gotické nástenné maľby. V roku 2000 navštívil tento kostolík aj princ Charles.

GPS: 48.602144242, 19.225113988

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.apsida.sk/kostoly

 

Horná Mičiná - Kostol sv. Michala Archanjela

Ide o evanjelický, ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a samostatnou drevenou zvonicou. Koncom 14. storočia bol kostol vyzdobený freskami

GPS: 48.699111483, 19.213145971

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.hornamicina.eu/obec/historia

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore