Fotosúťaž - FOTO SIAF 2019

25. August 2018 Press

Výhercovia Fotosúťaže:

1.miesto- Michal Jesenský

2. miesto- Ján Sopúch

3. miesto- Martin Čalfa Horňan 

Cena divákov: ALENA JAGERČÍKOVÁ

 

Názov súťaže: FOTO SIAF 2019

Porota:

Eduard Genserek – fotograf

Hubert Štoksa – riaditeľ, Slovenská letecká agentúra, s.r.o. a MLD SIAF

Lýdia Vozárová - marketingová riaditeľka, Slovenská letecká agentúra, s.r.o. a MLD SIAF

 

Ceny pre výhercov:

 1. miesto – vyhliadkový let
 2. miesto – wellness pobyt
 3. miesto – darčeková poukážka na nákup vo FAnn Parfumérii

Cena divákov: vstupenky pre 2 osoby na MLD SIAF 2020

Podmienky súťaže:

 1. Vyhlasovateľom fotosúťaže je Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
 2. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá 3. ročníka fotografickej súťaže FOTO SIAF 2019
 3. Uzávierka súťaže je 19. augusta 2019
 4. Súťažiacim môže byť akýkoľvek účastník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019. Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi.
 5. Každý súťažiaci ma v priebehu súťaže právo prihlásiť maximálne tri fotografie, a to zaslaním fotografie v digitálnej podobe na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk
 6. Aby mohli byť fotografie zaradené do súťaže, musí mailová správa obsahovať nasledovné údaje:

a)     meno a priezvisko autora

b)    kontaktný mail a telefón

c)     názov fotografie

 1. Do súťaže budú zaradené iba fotografie, ktoré budú spĺňať nasledujúce parametre:

a)     fotografie musia byť vytvorené počas SIAF 2019

b)    fotografie sa prihlasujú výlučne len v digitálnej podobe a musia byť zaslané na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk

c)     minimálny rozmer dlhšej strany 3000 pixlov a maximálna veľkosť súboru 5 MB

d)    dátový formát fotografie: .jpg alebo .jpeg

e)    názov fotografie musí obsahovať meno autora!!!

f)      fotografie, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené pravidlá nebudú zaradené do súťaže

g)     súťažné fotografie bude možné zasielať od 4. augusta do 19. augusta 2019 do polnoci.

 1. Zaslané fotografie budú hodnotené a ocenené odbornou porotou, ktorú určí vyhlasovateľ súťaže. Porota vyhodnotí predložené príspevky a vyberie víťazné fotografie. Porota si vyhradzuje právo neudeliť žiadne ocenenie, ak zaslané príspevky nebudú spĺňať základné kvalitatívne podmienky. Rozhodnutie poroty je konečné.
 2. V rámci súťaže budú udelené tri miesta a zároveň cena o najlepšiu fotografiu podľa počtu hlasov na facebookovom profile MLD SIAF 2019.
 3.  Mená víťazov budú uverejnené na webovej stránke www.siaf.sk a Facebook stránke SIAF 2019.
 4. Právo súťažiacich na získanú cenu je neprevoditeľné a ceny sa nedajú žiadnym spôsobom nahradiť. Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 5. Vyhlasovateľ súťaže FOTO SIAF vlastní autorské práva k zaslaným príspevkom do súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať, uverejňovať a nakladať s nimi za účelom propagácie podujatia MLD SIAF. Akékoľvek ďalšie využívanie príspevkov musí byť predmetom dohody so súťažiacimi, ktorí zaslali tieto fotografie do súťaže.
 6. Vyhlásenie výsledkov bude do 30. augusta 2019 prostredníctvom stránky www.siaf.sk a facebookového profilu SIAF 2019. Súťažiaci si budú môcť vyzdvihnúť ceny osobne na základe predošlej dohody s vyhlasovateľom v jeho sídle. K prevzatiu ceny je potrebný preukaz totožnosti.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore