Fotosúťaž - FOTO SIAF 2018

25. August 2018 Press

Názov súťaže: FOTO SIAF 2018

Porota: 

 • Eduard Genserek – fotograf
 • Hubert Štoksa – riaditeľ Slovenská letecká agentúra, s.r.o. a MLD SIAF
 • Martina Guzmická - marketingová riaditeľka Slovenská letecká agentúra, s.r.o. a MLD SIAF

Ceny pre výhercov:

 1. miesto – výhliadkový let
 2. miesto – wellness pobyt
 3. miesto - slnečné okuliare zn. Ray-Ban

Cena divákov: vstupenky pre 2 osoby na MLD SIAF 2019

Podmienky súťaže:

 1. Vyhlasovateľom fotosúťaže je Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
 2. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá 3. ročníka fotografickej súťaže FOTO SIAF 2018
 3. Uzávierka súťaže je 15. septembra 2018
 4. Súťažiacim môže byť akýkoľvek účastník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018. Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálny fotografi.
 5. Každý súťažiaci ma v priebehu súťaže právo prihlásiť maximálne tri fotografie a to zaslaním fotografie v digitálnej podobe na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk
 6. Aby mohli byť fotografie zaradené do súťaže musí mailová správa obsahovať nasledovné údaje:
  a)      meno a priezvisko autora
  b)      kontaktný mail a telefón
  c)      názov fotografie
 7. Do súťaže budú zaradene iba fotografie ktoré budú spĺňať nasledujúce parametre:
  a)      fotografie musia byť vytvorené počas SIAF 2018
  b)      fotografie sa prihlasujú výlučne len v digitálnej podobe a musia byť zaslané na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk
  c)      minimálny rozmer dlhšej strany 3000 pixlov a maximálna veľkosť súboru 5 MB
  d)      dátový formát fotografie: .jpg alebo .jpeg
  e)      názov fotografie musí obsahovať meno autora!!!
  f)       fotografie ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené pravidlá nebudú zaradené do súťaže
  g)      súťažné fotografie bude možné zasielať od 1. septembra do 15. septembra 2018 do polnoci.
 8. Zaslané fotografie budú hodnotene a ocenené odbornou porotou, ktorú určí vyhlasovateľ súťaže. Porota vyhodnotí predložené príspevky a vyberie víťazné fotografie. Porota si vyhradzuje právo neudeliť žiadne ocenenie, ak zaslané príspevky nebudú spĺňať základné kvalitatívne podmienky. Rozhodnutie poroty je konečné.
 9. V rámci súťaže budú udelené tri miesta a zároveň cena o najlepšiu fotografiu podľa počtu hlasov na facebookovom profile MLD SIAF 2018.
 10.  Mená víťazov budú uverejnené na webovej stránke www.siaf.sk a Facebook stránke SIAF 2018.
 11. Právo súťažiacich na získanú cenu je neprevoditeľné a ceny sa nedajú žiadnym spôsobom nahradiť. Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 12. Vyhlasovateľ súťaže FOTO SIAF vlastní autorské práva k zaslaným príspevkom do súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať, uverejňovať a nakladať s nimi za účelom propagácie podujatia MLD SIAF. Akékoľvek ďalšie využívanie príspevkov musí byť predmetom dohody so súťažiacimi, ktorí zaslali tieto fotografie do súťaže.
 13. Vyhlásenie výsledkov bude do 30. septembra 2018 prostredníctvom stránky www.siaf.sk a facebookového profilu SIAF 2018. Súťažiaci si budú môcť vyzdvihnúť ceny osobne na základe predošlej dohody s vyhlasovateľom v jeho sídle. K prevzatiu ceny je potrebný preukaz totožnosti.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore