OBYČAJNÉ VSTUPENKY

24. Jún 2019

Obyčajné vstupenky si môžete zakúpiť online v sieti predpredaj.zoznam.sk  

Obyčajné vstupenky:

Vstupenky sa budú predávať aj v pokladniach priamo v mieste konania podujatia.

Jednodňová obyčajná vstupenka 

Sobota

3.8.2019

15.- €

Nedeľa

4.8.2019

15.- €

Cena vstupenky bez DPH 12,50 €

DPH 20% 2,50 €

cena spolu: 15.- €

 

Jednodňová zľavnená vstupenka pre deti do 15 rokov (rok narodenia 2004 vrátane)

Sobota

3.8.2019

10.- €

Nedeľa

4.8.2019

10.- €

Cena vstupenky bez DPH 8,33 €

DPH 20% 1,67 €

cena spolu: 10.- €

Vstup pre deti do 15 rokov len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov s platnou vstupenkou a s dokladom o veku dieťaťa (ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe). V prípade, že záujemca o zľavu nepreukáže vek dieťaťa, nebude mu uznaná zľava.

Jednodňová zľavnená vstupenka ZŤP / ZŤP-S - sprievod zdarma

Sobota

3.8.2019

10.- €

Nedeľa

4.8.2019

10.- €

Cena vstupenky bez DPH 8,33 €

DPH 20% 1,67 €

cena spolu: 10.- €

 

Jednodňová zľavnená vstupenka pre dôchodcov nad 62 rokov

Sobota

3.8.2019

10.- €

Nedeľa

4.8.2019

10.- €

Cena vstupenky bez DPH 8,33 €

DPH 20% 1,67 €

cena spolu: 10.- €

 

Parkovné: zdarma
Kyvadlová doprava z parkovísk: zdarma
Atrakcie v rodinnej a detskej zóne vrátane X-BOX: zdarma
Deti do 6 rokov (rok narodenia 2013 vrátane): zdarma
Deti do 15 rokov (rok narodenia 2004 vrátane): zľava
 

Vstupenky pre príslušníkov OS SR a občianskych zamestnancov MO SR

Na základe zmluvy o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Slovak International Air Fest, SIAF 2019:

Profesionálni vojaci OS SR:
Majú voľný vstup na celé podujatie SIAF 2019 po predložení ich slu­žob­né­ho preukazu

Civilní zamestnanci OS SR:
Po predložení identifikačnej karty oprávňujúcej k vstupu do objektov MO SR a za predpo­kladu zhody tejto karty so vzorom, ktorý dodá organizátorovi MO SR

Vojenskí dôchodcovia a vojnoví veteráni:
Po predložení jedného z dokladov preukaz vojenského dôchodcu alebo preukaz vojnového veterána.

Povolenie na voľný vstup sa udeľuje za predpokladu zhody karty a dokladov so vzorom, ktorý dodáva Ministerstvo obrany SR. Zhodu a identitu je potrebné preukázať občianskym preukazom. V prípade, že nebude možné preukázať zhodu s občianskym preukazom, organizátor voľný vstup neudelí.

GDPR: Upozornenie – počas konania SIAF 2019 (ďalej len podujatie) sa budú vyhotovovať videozáznamy a fotodokumentácia.  Kúpou vstupenky alebo vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním videozáznamov a fotodokumentácie, a tiež s ich použitím vo verejnom záujme na propagačné účely organizátora, spoluorganizátora alebo samotného podujatia SIAF 2019.   

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore