Vstupenky

Vstupenky sa predávajú iba online na:
Zakúpiť vstupenku ONLINE na siaf.sk

Jednodňová obyčajná vstupenka dospelý

Sobota - cena na mieste podujatia

27.8.2022

25.- €

Nedeľa - cena na mieste podujatia

28.8.2022

25.- €

Cena vstupenky bez DPH 12,50 €

DPH 20% 4,17 €

cena spolu: 25.- €

Jednodňová zľavnená vstupenka pre deti od 7 do 15 rokov VRÁTANE, DÔCHODCOVIA NAD 64 ROKOV, ZŤP,  ZŤP-S, ZŤP - SPRIEVOD

Sobota - cena na mieste podujatia

27.8.2022

15.- €

Nedeľa - cena na mieste podujatia

28.8.2022

15.- €

Cena vstupenky bez DPH 8,33 €

DPH 20% 2,50 €

cena spolu: 15.- €

Vstup pre deti do 15 rokov len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov s platnou vstupenkou a s dokladom o veku dieťaťa (ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe). V prípade, že záujemca o zľavu nepreukáže vek dieťaťa, nebude mu uznaná zľava

VSTUPENKY NA MLD SIAF 2022 SA BUDÚ PREDÁVAŤ AJ PRIAMO NA MIESTE LETISKA KUCHYŇA:

Parkovné

zdarma

Deti do 6 rokov (rok narodenia 2016 vrátane)

Zdarma

Deti do 15 rokov (rok narodenia 2007 vrátane)

zľava

GDPR: Upozornenie – počas konania SIAF 2022 (ďalej len podujatie) sa budú vyhotovovať videozáznamy a fotodokumentácia.  Kúpou vstupenky alebo vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním videozáznamov a fotodokumentácie, a tiež s ich použitím vo verejnom záujme na propagačné účely organizátora, spoluorganizátora alebo samotného podujatia SIAF 2022.  

 

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore