Vstupenky

9. Marec 2017 6 Návštevníci

Predpredaj zľavnených vstupeniek si môžete zakúpiť v sieti http://predpredaj.zoznam.sk/

Obyčajné vstupenky:

Vstupenky sa budú predávať aj v pokladniach priamo v mieste konania podujatia.

Jednodňová obyčajná vstupenka - (cena vstupenky na mieste podujatia)

 Sobota  1.9.2018  14.- €
 Nedeľa  2.9.2018  14.- €
Cena vstupenky bez DPH 11.67- €  DPH 20% 2,33.- €  cena spolu: 14.- €

Jednodňová zľavnená vstupenka: od 6 do 15 rokov *

 Sobota  1.9.2018  7.- €
 Nedeľa  2.9.2018  7.- €
Cena vstupenky bez DPH 5,83.- €  DPH 20% 1,17.- €  cena spolu: 7.- €

* Vstup pre deti do 15 rokov len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov s platnou vstupenkou a s dokladom o veku dieťaťa (ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe). V prípade, že záujemca o zľavu nepreukáže vek dieťaťa, nebude mu uznaná zľava.

* Deti do 6 rokov majú vstup zdarma, rok narodenia 2012.

Jednodňová zľavnená vstupenka ZŤP / ZŤP-S - sprievod zdarma

 Sobota  1.9.2018  7.- €
 Nedeľa  2.9.2018  7.- €
Cena vstupenky bez DPH 5,83.- €  DPH 20% 1,17.- €  cena spolu: 7.- €

Jednodňová zľavnená vstupenka pre dôchodcov nad 62 rokov

 Sobota  1.9.2018  7.- €
 Nedeľa  2.9.2018  7.- €
Cena vstupenky bez DPH 5,83.- €  DPH 20% 1,17.- €  cena spolu: 7.- €

Parkovné: zdarma
Kyvadlová doprava z parkovísk: zdarma
Atrakcie v rodinnej a detskej zóne vrátane X-BOX: zdarma

Vstupenky pre príslušníkov OS SR a občianskych zamestnancov MO SR

Na základe zmluvy o spolupráci pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Slovak International Air Fest, SIAF 2018:

Profesionálni vojaci OS SR:
Majú voľný vstup na celé podujatie SIAF 2018 po predložení ich slu­žob­né­ho preukazu

Civilní zamestnanci OS SR:
Po predložení identifikačnej karty oprávňujúcej k vstupu do objektov MO SR a za predpo­kladu zhody tejto karty so vzorom, ktorý dodá organizátorovi MO SR

Vojenskí dôchodcovia a vojnoví veteráni:
Po predložení jedného z dokladov preukaz vojenského dôchodcu alebo preukaz vojnového veterána.

Povolenie na voľný vstup sa udeľuje za predpokladu zhody karty a dokladov so vzorom, ktorý dodáva Ministerstvo obrany SR. Zhodu a identitu je potrebné preukázať občianskym preukazom. V prípade, že nebude možné preukázať zhodu s občianskym preukazom, organizátor voľný vstup neudelí.

EPSON VIP vstupenka:

Počet VIP vstupeniek je limitovaný. Je možné zakúpiť ich len v predpredaji. Kapacita 684 miest na sedenie.

Čo vstupneka zahŕňa:

  • tribúna na sedenie
  • welcome drink a darček
  • priestor s tieneným sedením
  • čapované nápoje a káva zdarma
  • samostatné parkovisko oproti bráne č. 3 
  • zrýchlené vstupné brány na letisko
  • občerstvenie za zvýhodnené ceny
  • samostatné toalety aj detský kútik
  • súťaž počas oboch dní MLD SIAF 2018 o vyhliadkový let

Sobota

01.09.2018

50.- €

Nedeľa

02.09.2018

50.- €

Cena vstupenky: 41,67.- €

DPH 20%: 8,33.- €

cena spolu: 50.- €

 Deti do 6 rokov (rok narodenia 2012) bez nároku na vlastné sedenie majú vstup zdarma. Od 7 rokov sa platí plné vstupné.

Vstup pre deti je povolený len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov s platnou VIP vstupenkou a s dokladom o veku dieťaťa (ideálna je karta poistenca). V prípade, že záujemca o vstup zdarma nepreukáže vek dieťaťa, nebude mu voľný vstup uznaný.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore