Parkovanie

30. Apríl 2012

Odporúčame prichádzajúcim motoristom počúvať Slovenský rozhlas a jeho ZELENÚ VLNU, kde dostanete aktuálne dopravné informácie o situácii a tiež o parkovacích možnostiach.   

 

parkovisko I. | II. | III. | IV. | záložné parkovisko | ZŤP | A+M | PRESS + VIP EPSON Predpredaj 

 

Upozornenie:

Upozorňujeme návštevníkov, že parkoviská sú na upravenej poľnohospodárskej pôde, preto je vstup na dočasnú parkovaciu plochu na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na motorovom vozidle.

 

Parkovisko I.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Banskej Bystrice a je dislokované na upravenej poľnohospodárskej pôde a na trávnatej ploche pri severnej časti oplotenia Letiska Sliač. Uvedená trávnatá plocha (lucerna) bude využívaná len v prípade priaznivých poveternostných podmienok. Parkovacia plocha je prístupná po komunikácii I. triedy číslo 69, pričom plocha parkoviska je 16,7 ha s približnou kapacitou 8900 motorových vozidiel. Návštevníci sa presunú cca 500 m k vstupnej bráne na letisko s názvom Banská Bystrica.

Parkovisko II.

Bude využité v prípade naplnenia Parkoviska I. Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Banskej Bystrici a je dislokované na upravenej poľnohospodárskej pôde pri severnej časti Letiska Sliač. Parkovacia plocha je prístupná po komunikácii I. triedy číslo 69, pričom plocha parkoviska je 13,5 ha s približnou kapacitou 7100 motorových vozidiel.

Parkovisko III.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich od smeru zo Zvolena a je dislokované na trvalej trávnatej ploche pred obcou Sliač, prístupné po komunikácii I. triedy číslo 69, pri križovatke Sliač, Kováčová, Zvolen. Plocha parkoviska je 8,9 ha s približnou kapacitou 4700 motorových vozidiel.

Parkovisko IV.

Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Bratislavy a je dislokované na trvalej trávnatej ploche pred mestom Sliač, prístupné po komunikácii I. triedy číslo 69. Plocha parkoviska je 10,3 ha s približnou kapacitou 5400 motorových vozidiel. Návštevníci sa presunú pešo cca 500 m po komunikácii I. triedy číslo 69 k nástupištu bezplatnej kyvadlovej dopravy, ktoré je umiestnené pri Parkovisku III.

Záložné parkovisko

Bude využívané len v prípade naplnenia Parkoviska III. a Parkoviska IV. Je určené pre návštevníkov prichádzajúcich zo smeru od Bratislavy alebo zo smeru od Zvolena, pričom je dislokované na trvalej trávnatej ploche medzi PD Sliač a rýchlostnou cestou R1 a je prístupné po komunikácii I. triedy číslo 69, ako aj cez Parkovisko III. Plocha parkoviska je 7,1 ha, s približnou kapacitou 3900 motorových vozidiel.

Parkovisko ZŤP

Je určené pre označené vozidlá prevážajúce zdravotne a telesne postihnuté osoby, ktoré sa preukážu platným preukazom ŤZP alebo ŤZP/S. Parkovisko je prístupné po ceste I. triedy číslo 69 zo smeru od Banskej Bystrice a zo smeru od Zvolena, pričom je dislokované na spevnenej betónovej ploche v priestoroch Leteckej základne Sliač. Kapacita parkovacej plochy je cca 250 motorových vozidiel.

Parkovisko A+M

Je určené pre motocyklistov a autobusovú dopravu prevážajúcu návštevníkov SIAF. Parkovisko je prístupné po ceste I. triedy číslo 69 zo smeru od Banskej Bystrice a zo smeru od Zvolena. Parkovisko je dislokované na spevnenej kombinovanej betónovo-štrkovej ploche v blízkosti železničnej trate. Kapacita parkovacej plochy je cca 10 autobusov a 100 motocyklov.

Parkovisko VIP EPSON Predpredaj.sk + PRESS

Je určené pre návštevníkov s platnou vstupenkou VIP EPSON Predpredaj.sk a pre novinárov, zástupcov médií s platnou akreditáciou, ktorú vydá organizátor SIAF.  Platnou vstupenkou VIP EPSON Predpredaj.sk  a platnou akreditáciou sú povinní preukázať sa usporiadateľskej službe, ktorá zabezpečuje parkovanie vozidiel. Parkovacia plocha je prístupná po komunikácii I. triedy číslo 69 zo smeru od Zvolena a je umiestnená v blízkosti brány Zvolen. Ak prichádzate zo smeru od Banskej Bystrice a Zvolena sa na parkovisko dostanete len po ceste R1 (na Sielnica, Sliač), nakoľko cesta číslo 69 bude pred letiskom uzatvorená. Kapacita parkovacej plocha je cca 500 motorových vozidiel.

 

V prípade nespôsobilého parkovania na parkovisku I., III., IV., bude záložné parkovisko Sever (P II.) a Juh (P V.). Extrémne nepriaznivé poveternostné podmienky - premočená pôda -  parkovanie návštevníkov verejného leteckého podujatia bude riešené parkovaním na verejných parkoviskách v meste Zvolen a Banská Bystrica.

 

Mapa: https://drive.google.com/open?id=1MKMKMPM5o9xqlLFd52wMVtgz4BM&usp=sharing

ZŤP 

Vážení návštevníci, do areálu letiska je bezbariérový vstup aj po nespevnených plochách. Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté je vymedzený priestor v diváckej zóne pri zábranách. Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté sú pripravené bezbariérové sociálne zariadenia. Nie všetky časti letiska Sliač, na ktorých je povolený pohyb návštevníkov, sú na spevnených plochách. Odporúčame preto, aby osoby zdravotne ťažko postihnuté prišli na SIAF 2019 so sprievodom.

Označené motorové vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím, môžu využiť vyhradené parkovisko oproti vstupu na Letisko Sliač, a.s., oproti bráne Banská Bystrica. Na parkovisko sa dostanete po ceste I/69 od Banskej Bystrice aj od Zvolena.

Stanový tábor

Jednoduchou a lacnou možnosťou ako sa zúčastniť Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019 počas celého víkendu, je individuálne stanovanie vo vyhradených priestoroch priamo pri severnej časti areálu letiska. Výmera priestoru na individuálne stanovanie je pripravená tak, aby uspokojila všetkých záujemcov.

Stanovanie vo vyhradenom priestore je iba pre návštevníkov Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019 a to bezplatne. Vyhradené miesto je vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternou s úžitkovou vodou.

Vyhradený priestor je sprístupnený verejnosti od 02.08.2019 (12.00 hod.) do 4.08.2019 – (19.00 hod.).

Stanovanie mimo vyhradených priestorov je zakázané. Stany postavené mimo vyhradenej plochy budú aj s príslušenstvom zbalené a dočasne uskladnené u usporiadateľa verejného leteckého podujatia. Po identifikácii si ich môžu majitelia na určenom mieste vyzdvihnúť. Vo vyhradenom priestore na stanovanie je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom, používať výbušniny a vypúšťať balóny, šarkany, modely lietadiel a pod. 

 

ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

Mapa: https://drive.google.com/open?id=1MKMKMPM5o9xqlLFd52wMVtgz4BM&usp=sharing

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore