Ako na SIAF?

30. Apríl 2012

autom a motocyklom | VIP | vlakom bicyklom 

Autom a motocyklom

Návštevníci prichádzajúci na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 motorovými vozidlami budú nasmerovaní z príjazdových smerov – Banská Bystrica (sever), Košice a Krupina (východ a juh), Bratislava po rýchlostnej ceste R1 (západ) na jednotlivé parkovacie plochy smerovými tabuľami s nápisom „MLD SIAF - LETECKÝ DEŇ" alebo informatívnymi prevádzkovými značkami s dodatkovou tabuľkou „P – LETECKÝ DEŇ“. Osadené budú pred každou zmenou smeru jazdy.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 od severu – Donovaly, Šturec, Brezno, využite odbočku pri OC Tesco. Ďalej pokračujte v smere OBI - ČS Slovnaft - nadjazd nad R1 križovatka pri predajni Sk auto s. r. o. I/69 Zvolenská cesta a ďalej po ceste I/69 na Parkovisko I. alebo Parkovisko II. Podľa dopravnej situácie a naplnenia parkovacích plôch bude fungovať záložné parkovisko sever.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 od západu - Bratislava (po rýchlostnej ceste R1) využite výjazd na cestu I/66 pri obci Kováčová. Následne po ceste I/69 pokračujte na Parkovisko IV. V prípade vytvárania dopravných kolón na rýchlostnej ceste R1 pri obci Kováčová je možné pokračovať po rýchlostnej ceste R1 na Banskú Bystricu a použiť výjazd z rýchlostnej cesty R1 na čerpaciu stanicu OMV Badín (Odpočívadlo Badín). Odtiaľ budete nasmerovaní na Parkovisko I. alebo Parkovisko II. Podľa dopravnej situácie a naplnenia parkovacích plôch bude fungovať záložné parkovisko sever.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 od východu – Detva cesta I/16, Krupina cesta I/66, ktoré sa spájajú na križovatke Neresnica vo Zvolene, je potrebné použiť južný obchvat mesta Zvolen, t. j. cesta I/16 v smere na Bratislavu a následne cesta I/66 v smere na Banskú Bystricu. Na križovatke pri Obchodnom centre METRO odbočíte z cesty I/66 na cestu III/2460 smer Zvolen Rákoš a po uvedenej komunikácii pokračujete až po odbočku na cestu I/69 smer Sliač a na Parkovisko III.

Upozornenie pre motocyklistov

V prípade, že Váš motocykel potrebuje na parkovanie spevnenú plochu, odporúčame Vám využiť Parkovisko A+M, ktoré je určené pre motocyklistov a autobusovú dopravu prevážajúcu návštevníkov SIAF. Príjazd na uvedenú parkovaciu plochu je pre motocyklistov možný len od smeru Banská Bystrica po ceste I/69. Návštevníci Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019, ktorí na svoju dopravu použijú motocykel zo smeru od Zvolena, môžu na príjazd na parkovisko použiť rýchlostnú cestu R1.  Následne výjazd na čerpaciu stanicu OMV Badín, pričom musia pokračovať na cestu I/69 a v smere na Zvolen po ceste I/69 na parkovaciu plochu Parkovisko A+M. Druhá možnosť príjazdu na Parkovisko A+M: zo smeru od Zvolena použiť cestu I/69 a následne po trase obchádzky Sliač Mestský úrad Sliač I/69xIII/2449 – Sliač križovatka III/2449 – III/2450 - Veľká Lúka križovatka III/2450 - III/2413 – po ceste III/2413 – Hronsek - Vlkanová križovatka I/69xIII/2413 (smer vľavo Sliač Letisko) a následne na určenú parkovaciu plochu.

Niekoľko dobrých rád:

  • prosíme motorizovaných návštevníkov, aby dodržiavali určené smery príjazdov na jednotlivé parkovacie plochy.  Minimalizujeme tým  vytváranie dopravných kolón na prístupových komunikáciách;
  • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby so svojimi motorovými vozidlami bezdôvodne neblokovali vjazdy a výjazdy určených parkovacích plôch;
  • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby na parkovacích plochách dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby. V prípade nerešpektovania pokynov vydávaných usporiadateľskou službou na parkovacích plochách, nebude takýmto návštevníkom umožnené parkovanie na parkovacích plochách;
  • odporúčame, aby ste vo vozidlách nenechávali cenné predmety, pretože parkovacie plochy nie sú usporiadateľskou službou strážené.
  • upozorňujeme motorizovaných návštevníkov, aby svoje vozidlá uzamkli a zároveň zabezpečili vozidlo proti krádeži;
  • upozorňujeme motorizovaných návštevníkov, aby rýchlostnú cestu R1 využívali len s platnou elektronickou diaľničnou známkou;

 

Informácia pre návštevníkov VIP EPSON Predpredaj.sk

Parkovisko VIP Predpredaj.sk je prístupné po ceste I. triedy číslo 69 zo smeru od Zvolena a nachádza sa v tesnej blízkosti brány Zvolen. Pri vstupe motorovým vozidlom na uzavretú cestu I. triedy číslo 69 sú držitelia vstupenky Predpredaj.sk povinní preukázať sa usporiadateľskej službe platnou vstupenkou Predpredaj.sk, ktorú je potrebné umiestniť na viditeľnom mieste za čelným sklom motorového vozidla.

Upozornenie: pri vstupe na uzavretú cestu I. triedy číslo 69 bude kontrolovaný aj deň, na ktorý je vydaná (zakúpená) vstupenka Predpredaj.sk.

Info pre držiteľov VIP pozvánky (VIP A/B):

VIP pozvánka oprávňuje na vjazd do uzavretého úseku cesty I/69 v obci Sliač z diaľnice R1, EXIT 150 – Sliač/Sielnica návštevníkov VIP zóny A, A1, A2. Pri príchode z iného smeru, nebude umožnený vjazd a vozidlo bude nasmerované na najbližšie záchytné parkovisko s využitím kyvadlovej prepravy na letisko.

Vytlačenú VIP pozvánku je potrebné umiestniť viditeľne na strane vodiča na palubnú dosku.

Vlakom

Ak sa rozhodnete prísť na Medzinárodné letecké dni SIAF 2019 vlakom, odporúčame vystúpiť na Železničnej stanici Banská Bystrica, Sliač alebo Zvolen. Z Banskej Bystrice a zo Zvolena bude premávať v pravidelných intervaloch Autobusová linka SIAF 2019. Zo Sliača je zabezpečená autobusová kyvadlová doprava, a to zo zastávky Sliač - pomník. Odchody a príchody vlakov si môžete zistiť prostredníctvom internetového cestovného poriadku.

Bicyklom

Pre tých, ktorí sa rozhodnú využiť k návšteve Medzinárodných leteckých dní SIAF 2019 dopravu bicyklom, budú vyhradené miesta pri vstupných bránach v areáli letiska. Na tomto mieste si môžete odložiť a uzamknúť svoje bicykle. Táto plocha však nebude špeciálne strážená.

 Mapa: https://drive.google.com/open?id=1MKMKMPM5o9xqlLFd52wMVtgz4BM&usp=sharing

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore