Kontakt

Hlavný organizátor:

Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Jesenského 6
974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 40 760
DIČ: 2022053715
IČ DPH: SK2022053715

Register Obchodného súdu:
Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel Sro, číslo vl. 10747/S

Webové stránky:
Slovenská letecká agentúra - www.slla.sk
Medzinárodné letecké dni, SIAF - www.siaf.sk

Banská Bystrica:
tel.: +421 (48) 416 39 16
fax: +421 (48) 413 85 54

Bratislava:
tel.: +421 (2) 2086 18 93

Košice:
tel.: +421 (55) 286 90 20

RIADITEĽSTVO MLD SIAF

Hubert Štoksa

Hubert Štoksa

Generálny riaditeľ MLD SIAF a riaditeľ SLLA

Ing. Ivan Hůlek

Ing. Ivan Hůlek

Výkonný riaditeľ MLD SIAF

MÉDIÁ

Mgr. Michala Cabanová

Mgr. Michala Cabanová

Hovorca-média manažér

REKLAMA A MARKETING

Michal Styk M.A.

Michal Styk M.A.

Marketingový a eventový manažér

Mapa dojazdu:

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore