FOTO SÚŤAŽ SIAF 2020 - TO NAJLEPŠIE ZO SIAF

27. Júl 2020 Footer Linky

CENY PRE VÝHERCOV:

 1. miesto – XBOX One
 2. miesto – Tlačiareň EPSON ECO TANC L3150
 3. miesto – Tlačiareň EPSON ECO TANC L3150
 4. miesto – Tlačiareň EPSON ECO TANC L3150

PODMIENKY SÚŤAŽE:

 1. Vyhlasovateľom fotosúťaže je Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
 2. Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá 4. ročníka fotografickej súťaže FOTO SIAF 2020 – TO NAJLEPŠIE ZO SIAF.
 3. Uzávierka prihlasovania fotiek je 10. augusta 2020.
 4. Súťažiacim môže byť akýkoľvek účastník Medzinárodných leteckých dní SIAF. Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi.
 5. Každý súťažiaci ma v priebehu súťaže právo prihlásiť maximálne jednu fotografiu, a to zaslaním fotografie v digitálnej podobe na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk.
 6. Aby mohli byť fotografie zaradené do súťaže, musí mailová správa obsahovať nasledovné údaje:
  a)     meno a priezvisko autora,
  b)    kontaktný mail a telefón.
 7. Do súťaže budú zaradené iba fotografie, ktoré budú spĺňať nasledujúce parametre:
  a)     fotografie museli byť vytvorené počas posledných 9. ročníkov SIAF,
  b)    fotografie sa prihlasujú výlučne len v digitálnej podobe a musia byť zaslané na mailovú adresu fotosutaz@siaf.sk
  c)     maximálna veľkosť súboru 5 MB,
  d)    dátový formát fotografie: .jpg alebo .jpeg,
  e)    názov fotografie musí obsahovať meno autora,
  f)      fotografie, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené pravidlá môžu byť vylúčené zo súťaže,
  g)     súťažné fotografie bude možné zasielať od 23. júla  do 10. augusta 2020 do polnoci.
 8. Zaslané fotografie budú potom zverejnené v albume na Facebookovej stránke SIAF, kde budú bojovať o priazeň našich fanúšikov. Vyhráva fotografia, ktorá bude mať 27. augusta o 15:00 najväčší počtet „lajkov“.
 9. V rámci súťaže budú udelené tri miesta. Mená víťazov budú uverejnené na webovej stránke www.siaf.sk a Facebook stránke SIAF.
 10. Právo súťažiacich na získanú cenu je neprevoditeľné a ceny sa nedajú žiadnym spôsobom nahradiť. Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 11. Vyhlasovateľ súťaže FOTO SIAF vlastní autorské práva k zaslaným príspevkom do súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať, uverejňovať a nakladať s nimi za účelom propagácie podujatia MLD SIAF. Akékoľvek ďalšie využívanie príspevkov musí byť predmetom dohody so súťažiacimi, ktorí zaslali tieto fotografie do súťaže.
 12. Vyhlásenie výsledkov bude do 28. augusta 2020 počas LIVE STREAMU a prostredníctvomstránky www.siaf.sk a facebookovej stránky SIAF. Súťažiaci si budú môcť vyzdvihnúť ceny osobne na základe predošlej dohody s vyhlasovateľom v jeho sídle. K prevzatiu ceny je potrebný preukaz totožnosti.

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore