Poďakovanie

Aj počasie na Sliači akoby smútilo, že štvrtý ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014 skončil. Upratujeme letisko, lúčime sa s účastníkmi z 13 krajín, a s tými, ktorým počasie nedovoľuje odísť, s tými hodnotíme... Hodnotíme najprestížnejšie a najväčšie letecké podujatie na Slovensku, ktoré sa už dávno stalo pojmom v Európe.

Milovníci lietania, majstri oblohy, vyznávači leteckej akrobacie, znalci leteckej techniky, fanúšikovia leteckých dní!

V mene celého organizačného tímu Vám chcem úprimne poďakovať, že ste boli súčasťou Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014. Veľké poďakovanie patrí všetkým spoluorganizátorom, partnerom a sponzorom, bez ktorých by sa najočakávanejšia šou roka vôbec neuskutočnila. Zároveň ďakujem za to, že sa práve v tomto 4. ročníku MLD SIAF zrodila nová tradícia – významná anketa Slovak Golden Wings (SGW), Národná cena letectva Slovenskej republiky, ktorej cieľom bude každý rok v predvečer leteckých dní vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva, vedy a výskumu i poskytovateľov služieb v letectve.

Chcel by som poďakovať hlavnému programovému partnerovi Ministerstvu obrany SR. Moje poďakovanie patrí Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Generálnemu štábu OS SR, veliteľstvu Vzdušných síl OS SR, Leteckej základni Sliač a všetkým ostatným vojenským zložkám. Ďakujem všetkým predstaviteľom štátu za prejav podpory, ktorým opäť potvrdili pozitívny vzťah k letectvu a veľkolepému sviatku letectva MLD SIAF.

Moja vďaka patrí všetkým spoluorganizátorom, Letisku Sliač, mestám Banská Bystrica, Zvolen, Sliač, ako aj Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Banskej Bystrici, okresným riaditeľstvám policajného zboru Zvolen a Banská Bystrica, ktorí zabezpečili plynulý priebeh premávky. Ďakujem Finančnej správe SR, ktorá aj tento rok pripravila pre návštevníkov bohaté ukážky svojej denno-dennej práce.

13 krajín, 280 účastníkov, 58 lietadiel, 90 000 návštevníkov, 86 akreditovaných novinárov... To je len niekoľko štatistík tohtoročných Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014. V perle Pohronia a srdci Slovenska sa predstavili majstri oblohy, ktorí si niekoľkokrát vyslúžili obdiv a obrovský potlesk tisícich návštevníkov.

Ďakujem nášmu generálnemu partnerovi SAAB a generálnemu mediálnemu partnerovi RTVS. Ďakujem hlavným partnerom, spoločnosti Soitron, Akcent Nova, Škoda a BCF. Bez podpory médií by sme sa nedostali do povedomia priaznivcov letectva. Ďakujem hlavným mediálnym partnerom a mediálnym partnerom Rádiu Jemné, Tlačovej agentúre SR, spoločnosti Bigmedia, Cinemax, Naše Novinky, Kam do mesta, rádiu Europa2, Best FM, regionálnym portálom Bystricoviny.sk a BBonline, spoločnostiam Webygroup, Storin, Playmedia či Transport a logistika.

Ďakujem odborníkom zo Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov, a tak isto aj Leteckému výcvikovému vzdelávaciemu centru v Žiline. Poďakovanie patrí aj Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach za profesionálnu spoluprácu. Špecialistom zo spoločnosti PWC Avis, ktorí technicky zabezpečovali riadenie letového programu, tiež patrí veľké ďakujem.

Jeden významný človek raz povedal: „Letectvo neuznáva autority, uznáva len tých, ktorí mu rozumejú." Ďakujem ľuďom, bez ktorých by sa letecké dni neuskutočnili. Ďakujem všetkým pilotom, technikom, celému personálu Leteckej základne Sliač. Ďakujem všetkým členom organizačného tímu, ktorí opäť potvrdili svoje zapálenie a profesionalitu pre letectvo.

Pohľad na letisko, ktoré sa dostáva do svojich starých koľají vo mne vyvoláva akýsi pocit nostalgie. Ďakujem, že ste sa pridali do veľkej rodiny fanúšikov SIAF 2014. Verím, že už dnes sa tešíte na návrat do srdca Slovenska, do perly Pohronia na Medzinárodné letecké dni 2015.

Tešíme sa na vás všetkých opäť o rok na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2015, 29. - 30. augusta.


Hubert Štoksa
riaditeľ MLD SIAF a Slovenskej leteckej agentúry

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore