Akreditácia novinárov a spotterov

9. August 2018 Aktuality

Akreditácia novinárov spustená

Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení vyhodnocuje tím MLD SIAF postupne, max. do 27. augusta 2018.

https://www.siaf.sk/press/akreditacia-novinarov.html

Akreditácia spotterov spustená

Počet spotterských vstupov je limitovaný.Maximálna kapacita spotterských vstupov na MLD SIAF 2018 je 30 vstupov - spotterov na sobotu (1. 9. 2018) a 30 vstupov - spotterov na nedeľu (2. 9. 2018). V prípade, že Vám bude akreditácia schválená, je potrebné zakúpiť si spotterskú vstupenku prostredníctvom odkazu, ktorý obdržíte vo vygenerovanom maile.

Cena vstupného lístka pre spottera (15 eur/ deň) zahŕňa možnosť zaparkovať pri areáli letiska, vstup do spotter zóny, ako aj súveníry z podujatia (tričko, nášivka MLD SIAF).

Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení vyhodnocuje tím MLD SIAF postupne, max. do 27. augusta 2018.

https://www.siaf.sk/press/akreditacia-spotterov.html

Tvorba webstránky - WebCreators.sk

webcreators logo

Hrdo poháňa webhosting - HostCreators.sk

Hore