Ako sa dostať na SIAF


Exkluzívny partner

Lockheed Martin

Hlavný programový partner

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 

Brány letiska sa pre verejnosť otvárajú v sobotu o 8:00 a v nedeľu o 9:00.

Autá a motocykle

Od Kútov

 • Po diaľnici D2 budú nasmerovaní na výjazd z diaľnice (Exit 29) smer PERNEK / ZÁH.VES / MALACKY /GPS: 48.430260, 17.042440/.
 • Následne doľava smer PERNEK /GPS: 48.428850, 17.040380/ na cestu II. triedy č. 503.
 • Potom doľava na dočasnú účelovú komunikáciu UK 05 /GPS: 48.382020, 17.114350/ a/alebo UK05 /GPS: 48.384060, 17.109760/.
 • Následne na parkovaciu plochu Parkovisko P1 (v prípade plného parkoviska P1 na parkovisko P2 cez účelovú komunikáciu UK 01 a v prípade plného parkoviska P1 aj P2 budú presmerovaný na záložné parkovisko P5 alebo na záložné parkovisko P3 cez účelovú komunikáciu UK 01 a UK 02).
 • Vstup do areálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu JUH.
 • V prípade, že by návštevníci prešli výjazd z diaľnice (Exit 29) smer PERNEK / ZÁH.VES / MALACKY, budú nasmerovaní na výjazd z diaľnice (Exit 41) smer ZOHOR / LOZORNO, kde pôjdu po trase spolu s návštevníkmi prichádzajúci z juhu od Bratislavy po diaľnici D2. 
 

Od Bratislavy

 • Po diaľnici D2 budú nasmerovaní na výjazd z diaľnice (Exit 41) smer ZOHOR / LOZORNO /GPS: 48.322380, 17.023110/ na cestu I. triedy č.: 2.
 • Následne doľava smer PERNEK / LOZORNO /GPS: 48.324940, 17.029350/ na cestu II. triedy č. 501.
 • V obci Pernek doľava smer MALACKY /GPS: 48.368500, 17.139700/ na cestu II. triedy č. 503.
 • Ďalej doprava na účelovú komunikáciu UK 01 /GPS: 48.379460, 17.120260/.
 • Následne na parkovaciu plochu Parkovisko P2 (v prípade plného parkoviska P2 na záložné parkovisko P5 alebo na záložné parkovisko P3 cez účelovú komunikáciu UK 01 a UK 02).
 • Vstup do areálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu JUH.
 • V prípade, že by návštevníci prešli výjazd z diaľnice (Exit 41) smer ZOHOR / LOZORNO, budú nasmerovaní na výjazd z diaľnice (Exit 29) smer PERNEK / ZÁH.VES / MALACKY, kde pôjdu po trase spolu s návštevníkmi prichádzajúci z juhu od Kútov po diaľnici D2. 
 

Od Trnavy

 • Po diaľnici D1 budú nasmerovaní na výjazd z diaľnice (Exit 23) smer SENEC / PEZINOK /GPS: 48.238130, 17.369580/.
 • Následne doprava smer PEZINOK /GPS: 48.237900, 17.365090/ na cestu II. triedy č. 503.
 • V Pezinku doprava smer MALACKY /GPS: 48.288888, 17.279691/ po ceste II. triedy č. 502.
 • Následne doprava smer MALACKY / PERNEK /GPS: 48.298404, 17.281190/ na cestu II. triedy č. 503
 • V obci Pernek doprava smer ROHOŽNÍK / KUCHYŇA /GPS: 48.367580, 17.143930/ na cestu II. triedy č. 501
 • Ďalej približne v strede medzi obcami Pernek a Kuchyňa na účelovú komunikáciu UK 02 /GPS: 48.388760, 17.155060/.
 • Pri križovatke s účelovou komunikáciou UK 03 na účelovú komunikáciu UK 03 /GPS: 48.393100, 17.127170/.
 • Následne na parkovaciu plochu Parkovisko P4 (v prípade plného parkoviska P4 budú účastníci presmerovaný z účelovej komunikácie UK 03 skôr na parkovisko P3).
 • Vstup do areálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu SEVER (Pre parkujúcich na parkovacej ploche P3 cez Bránu JUH).
 

Od Senice

 • Po ceste I. triedy č. 51 budú nasmerovaní v obci Jablonica na cestu II. triedy č. 501 smer ROHOŽNÍK /GPS: 48.606650, 17.420770/.
 • Následne doprava v obci Kuchyňa na účelovú komunikáciu UK 04 (GPS: 48.406380, 17.154640).
 • Potom na parkovaciu plochu Parkovisko P4 (v prípade plného parkoviska P4 budú účastníci presmerovaný po účelovej komunikácii UK 03 na parkovisko P3).
 • Vstup do areálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu SEVER (Pre parkujúcich na parkovacej ploche P3 cez Bránu JUH).
 

Od Smoleníc

 • Po ceste II. triedy č. 502 budú nasmerovaní za obcou Vinosady doprava na cestu II. triedy č. 501 smer PERNEK / MALACKY /GPS: 48.302970, 17.282650/.
 • Následne spolu s motorizovanými návštevníkmi zo smeru od Trnavy (bod c.) na parkovaciu plochu Parkovisko P4. (V prípade plného parkoviska P4 budú účastníci presmerovaný z účelovej komunikácie UK 03 skôr na parkovisko P3.)
 • Vstup do areálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu SEVER. (Pre parkujúcich na parkovacej ploche P3 cez Bránu JUH.)

Motocyklistom a hromadným zájazdom na autobusoch odporúčame použiť vyhradené parkovisko pre autobusy a motorky Parkovisko A+M.

Prosíme a odporúčame motorizovaným návštevníkom

 • aby dodržiavali určené smery príjazdov na jednotlivé parkovacie plochy. Minimalizujeme tým vytváranie dopravných kolón na prístupových komunikáciách,
 • aby so svojimi motorovými vozidlami bezdôvodne neblokovali vjazdy a výjazdy určených parkovacích plôch,
 • aby na parkovacích plochách dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby. V prípade nerešpektovania pokynov vydávaných usporiadateľskou službou na parkovacích plochách, nebude takýmto návštevníkom umožnené parkovanie na parkovacích plochách,
 • aby vo vozidlách nenechávali cenné predmety a vozidlá zamkli, pretože parkovacie plochy nie sú usporiadateľskou službou strážené.

 

Upozornenie

Návštevníci prichádzajúci motorovými vozidlami od Pezinka, Lozorna a Kuchyne budú prechádzať cez železničné priecestie. Preto je potrebné, aby si počínali mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť.

Pri príchode aj pri odchode na letecké podujatie nesmie vodič vchádzať na železničné priecestie, ak:

 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
 • už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
 • situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

Informácia pre držiteľov VIP pozvánky a zakúpenej VIP vstupenky

 • Pozvaní hostia a návštevníci so zakúpenou VIP vstupenkou prichádzajúci po diaľnici D2 z oboch smerov použijú výjazd z diaľnice (Exit 29) smer PERNEK / ZÁH.VES / MALACKY /GPS: 48.430260, 17.042440/.
 • Následne doprava smer MALACKY na cestu II. triedy č.: 503.
 • Potom doprava smer SENICA / ROHOŽNÍK,  na  cestu II. triedy č. 590.
 • Ďalej doprava smer ROHOŽNÍK, na cestu III. triedy č.: 1113.
 • V obci Rohožník doprava smer PERNEK, na cestu II. triedy č. 501.
 • Následne doprava v obci Kuchyňa na účelovú komunikáciu UK 04 /GPS: 48.406380, 17.154640/
 • Potom ku Bráne Kuchyňa – sever, cez ktorú sa dostanú na parkovisko VIP v priestore Leteckej základne Malacky.
 • VIP pozvaný hosť prejde na recepciu VIP k registrácii vstupu. Návštevník so zakúpenou VIP vstupenkou prejde na recepciu VIP predpredaj k registrácii vstupu.  

Parkoviská

Parkovisko P1

 • Vjazd/Výjazd „1“, GPS: 48.383017, 17.112698 z účelovej komunikácie UK 05a.
 • Vjazd/Výjazd „2“, GPS: 48.384920, 17.115570 z účelovej komunikácie UK 05.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.391600, 17.124200.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 11,07 ha.
 • Kapacita: cca 5 900 motorových vozidiel.

 

Parkovisko P2

 • Vjazd/Výjazd „1“, GPS: 48.384860, 17.122660 z účelovej komunikácie UK 01.
 • Vjazd/Výjazd „2“, GPS: 48.387700, 17.123950 z účelovej komunikácie UK 01.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.391600, 17.124200.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 22,98 ha.
 • Kapacita: cca 12 200 motorových vozidiel

 

Parkovisko P3 (záložné parkovisko)

 • Bude využívané len v prípade naplnenia Parkoviska P1 a P2 a/alebP4.
 • Vjazd/Výjazd „1“, GPS: 48.393000, 17.127900 z účelovej komunikácie UK 02.
 • Vjazd/Výjazd „2“, GPS: 48.393610, 17.127350 z účelovej komunikácie UK 03.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.393200, 17.126500.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 9,13 ha.
 • Kapacita: cca 4 800 motorových vozidiel.

 

Parkovisko P4

 • Vjazd/Výjazd „1“, GPS: 48.403400, 17.128200 z účelovej komunikácie UK 03.
 • Vjazd/Výjazd „2“, GPS: 48.406930, 17.128840 z účelovej komunikácie UK 03.
 • Vstup na letisko: Brána SEVER, GPS: 48.406700, 17.127800.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 11,79 ha.
 • Kapacita: cca 6 200 motorových vozidiel.
 

Parkovisko P5 (záložné parkovisko)

 • Bude využívané len v prípade naplnenia Parkoviska P1, P2 a/alebP3 a/alebP4.
 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.391580, 17.124140 z účelovej komunikácie UK 01.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.391600, 17.124200.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 3,01 ha.
 • Kapacita: cca 1 600 motorových vozidiel.

  

Parkovisko A+M

 • Vyhradené parkoviskpre autobusy a motorky.
 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.391470, 17.124390 z účelovej komunikácie UK 01.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.391600, 17.124200.
 • Povrch: spevnené asfaltobetónové parkovisko.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 0,14 ha.
 • Kapacita: cca 6 autobusov a 100 motoriek.

 

Parkovisko VIP + PRESS

 • Vyhradené parkoviskpre VIP návštevníkov a pre novinárov a zástupcov médií s platnou akreditáciou, vydanou organizátorom verejného leteckého podujatia MLD‐SIAF 2022.
 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.406700, 17.127800 z účelovej komunikácie UK 04.
 • Vstup na letisko: Brána VIP, GPS: 48.406700, 17.127800.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha v priestoroch Leteckej základne Malacky.
 • Podmienky použitia: bez obmedzenia.
 • Plocha: 4,36 ha. Kapacita: cca 2 300 motorových vozidiel.

 Upozornenie 

Upozorňujeme návštevníkov, že parkoviská sú na upravenej poľnohospodárskej pôde, preto je vstup na dočasnú parkovaciu plochu na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na motorovom vozidle.

Autobsová kyvadlová doprava

Bude zabezpečovať dovoz a odvoz návštevníkov MLD SIAF 2022 zo zastávky BRATISLAVA, Patrónka na zastávku PERNEK, Železničná stanica a späť. Následne vstup dareálu letiska Kuchyňa pre peších bude zabezpečený cez Bránu JUH.

Ďlaší spoj bude premávať zo stanice Bratislava AS na zastávku Rohožník, Sídlisko

Autobusová doprava je zabezpečená počas dvoch dní konania MLD SIAF 2022 - 27. a 28. augusta 2022.

Cyklisti

Pre tých, ktorí sa rozhodnú využiť dopravu bicyklom, budú vyhradené miesta pri vstupných bránach v areáli letiska. Na tomto mieste si môžete odložiť a uzamknúť svoje bicykle. Táto plocha však nebude špeciálne strážená.

ZŤP

Vážení návštevníci, do areálu letiska je vstup aj pp nespevnených plochách. Pre osoby zdravotne ťažkp postihnuté sú pripravené bezbariérové sociálne zariadenia. Nie všetky časti letiska Malacky Kuchyňa, na ktorých je povolený pohyb návštevníkov, sú na spevnených plochách. Odporúčame preto, aby osoby zdravotne ťažkpostihnuté prišli na SIAF 2022 so sprievodom.

Pre osoby ZŤP – imobilné, pohybujúce sa na invalidnom vozíku bude vyhradená časť parkovacej ploche na parkovisku P4.

Na toto parkovacie miesto bude umožnený vstup vozidlu riadne označenom po preukázaní imobility prevážanej osoby. Následne táto soba prejde na bránu označenú ako Brána sever Kuchyňa, určenú na vstup motorových vozidiel, kde usporiadateľ zabezpečí po odkontrolovaní vstupeniek prechod imobilnéhnávštevníka po spevnených plochách do diváckej zóny letiska. Pri zábranách v diváckej zóne bude vyhradený priestor pre ZŤP  –  imobilných návštevníkov.

Mapa areálu

Občerstvenie

Pre návštevníkov tohtoročných MLD SIAF 2022 je pripravené občerstvenie v jednej hlavnej línii gastro stánkov. Zónu s výdajom rôznych druhov jedál a pochutín dotvoria oddychové časti vybavené pivnými setmi a slnečníkmi.

Nápojová zóna

Aj tento rok sme sa rozhodli pokračovať v úspešnej koncepcii vybudovania nápojovej zóny, ktorá bude situovaná v strednej časti areálu letiska. Budú sa v nej predávať len nápoje, aby sa návštevníci mohli rýchlo a komfortne občerstviť.

Gastro

Tak ako každý rok, dôraz sa kladie aj na široký sortiment a rôznorodosť ponúkaných jedál a nápojov. V ponuke budú teplé i studené jedlá, grilované špeciality či domáce pekárenské výrobky. Pri výbere sortimentu predajných stánkov sme mysleli aj na vegetariánov a deti.

Produkty našich partnerov

Súčasťou každého predajného stánku bude aj predaj nápojov z produktového portfólia partnerov leteckých dní Pivovaru Urpiner a spoločnosti Budiš. Pre kávičkárov bude v areáli letiska k dispozícii kvalitná káva od spoločnosti Aalbatros. Návštevníci tohtoročných leteckých dní sa budú môcť osviežiť mrazenými výrobkami od spoločnosti Algida, ktoré budú tiež dostupné vo všetkých sektoroch.

Hygiena

Podobne ako v minulých rokoch je samozrejmosťou striktné dodržiavanie hygienických predpisov. Každý predajca bude mať zdravotný preukaz a absolvuje všetky potrebné školenia. Úroveň gastroslužieb tak bude mať opäť profesionálnu úroveň. Veríme, že sa tohtoročné podujatie posunie ešte k lepšiemu aj v oblasti predaja občerstvenia. Budeme robiť všetko preto, aby ste boli čo najviac spokojní. 

Stanový tábor

Jednoduchou a lacnou možnosťou, ako sa zúčastniť SIAF 2022 počas celého víkendu, je individuálne stanovanie vo vyhradených priestoroch priamo pri južnej časti areálu letiska

Výmera priestoru na individuálne stanovanie je pripravená tak, aby uspokojila všetkých záujemcov. Stanovanie vo vyhradenom priestore je iba pre návštevníkov SIAF 2022. Vyhradené miesto je vybavené sociálnymi zariadeniami.

Verejnosti bude sprístupnený od 26.08.2022 od 12.00 hod. do 29.08.2022 do 12.00 hod.

Stanový tábor (ST)

 • Vyhradený priestor pre stanový tábor a obytné prívesy.
 • Vjazd/Výjazd, GPS: 48.391580, 17.124140 z účelovej komunikácie UK 01.
 • Vstup na letisko: Brána JUH, GPS: 48.391600, 17.124200.
 • Povrch: trvalá trávnatá plocha.
 • Plocha: 2,39 ha.

Upozornenie

Stanovanie mimo vyhradených priestorov je zakázané. Stany postavené mimo vyhradenej plochy budú aj s príslušenstvom zbalené a dočasne uskladnené u usporiadateľa verejného leteckého podujatia. Po identifikácii si ich môžu majitelia na určenom mieste vyzdvihnúť.

Vo vyhradenom priestore na stanovanie je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom, používať výbušniny a vypúšťať balóny, šarkany, modely lietadiel, drony a pod.

Priestor bude monitorovaný SBS, Policajným zborom SR a Vojenskou políciou.

ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

Čo si nebrať

Zákaz vstupu so živým zvieraťom

Na SIAF 2022 je zakázaný vstup so zvieratami kvôli hluku a ich bezpečnosti.

Zákaz vstupu s predmetmi schopnými samostatne sa vznášať

Na SIAF 2022 je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

Zákaz vstupu s bicyklom (segwayom, kolobežkou a pod.)

Na SIAF 2022 je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupných bránach v areáli verejného leteckého podujatia sú pripravené nestrážené priestory na odkladanie bicyklov.

Zákaz vstupu s alkoholickými nápojmi

Na SIAF 2022 je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

Zakázané predmety

 • Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.
 • Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.
 • Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.
 • Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod. alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.
 • Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch alebo iných kontajneroch a iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.
 • Iné predmety: napr. laserové zariadenia všetkých kategórií, drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky, hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, môžu byť použité ako zbrane alebo nebezpečné predmety.

Každý návštevník bude podrobený bezpečnostnej kontrole. Zakázané predmety bude musieť odovzdať bez možnosti ich navrátenia. V prípade, že návštevník neodovzdá zakázaný predmet, neumožní sa mu vstup na SIAF 2022.

Dôležité upozornenie

Vážení návštevníci, na verejnom leteckom podujatí SIAF 2022  je okrem oficiálneho programu zakázaná akákoľvek forma prezentácie politických strán a hnutí a taktiež aj nepolitických organizácií.

Čo si zobrať

Nezabudnite

 • preukaz poistenca (aj pre sprevádzané deti),
 • občiansky preukaz, resp. iný identifikačný doklad,
 • požadované doklady pre vstup na hromadné podujatie, podľa aktuálnych nariadení.

 

Odporúčame

 • pokrývku hlavy,
 • opaľovací krém,
 • ochranu sluchu,
 • ďalekohľad,
 • pršiplášť,
 • skladaciu stoličku alebo piknikovú deku.

Dôležité upozornenia

Okolité pozemky okolo letiska Malacky Kuchyňa sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Záhorie.

Na území vojenského obvodu alebo na jeho časti môže byť v závislosti na využívaní tohto územia zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu. Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle § 9a ods.1 na územie Vojenského obvodu Valaškovce a na územie Vojenského obvodu Záhorie v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie.

Počas verejného leteckého podujatia SIAF 2022 a počas nácvikov sú kritické miestach letových ukážok a kritické miesta vzletovej a pristávacej dráhy považované za miesta, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia, preto je počas konania SIAF dočasne zakázaný vstup do Vojenského obvodu Záhorie.

Taktiež upozorňujeme návštevníkov na rešpektovanie súkromného vlastníctva majiteľov pozemkov v okolí letiska. Narušenie súkromného majetku (vstup, parkovanie) budú majitelia (nájomníci) pozemkov riešiť v súčinnosti s Policajným zborom SR. Ďakujeme, že rešpektujete súkromné vlastníctvo majiteľov pozemkov.