Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air Fest 2014 pre Vás v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Múzeom SNP, Vojenským historickým ústavom, mestami Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, v dňoch 30. – 31. augusta 2014 pripravuje Slovenská letecká agentúra, s. r. o., Banská Bystrica. SLLA je spoločnosť, ktorá sa snaží o zachovanie dlhoročnej tradície organizovania medzinárodných leteckých dní na Slovensku. Slovenská letecká agentúra má s organizovaním leteckých dní bohaté skúsenosti. Medzinárodné letecké dni organizuje s maximálnym využitím skúseností, ktoré získala pri projektovaní a realizácií národných a medzinárodných leteckých dní organizovaných na Slovensku. SLLA je držiteľom týchto certifikátov:

Zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy: EN ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009. Organizácia, projektová dokumentácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní v Slovenskej republike s civilnou, vojenskou a zahraničnou účasťou podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533

Certifikát Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality systému zabezpečovania kvality podľa požiadaviek NATO - SOŠ AQAP 2130:2010 v rozsahu: Plánovanie, organizácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní – Slovak International Air Fest podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533
SIAF 2016 - zostrih nedeľa00:00

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci
WebCreators Banner
Enjoy travel