O nás

Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air Fest 2014 pre Vás v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Múzeom SNP, Vojenským historickým ústavom, mestami Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, v dňoch 30. – 31. augusta 2014 pripravuje Slovenská letecká agentúra, s. r. o., Banská Bystrica. SLA je spoločnosť, ktorá sa snaží o zachovanie dlhoročnej tradície organizovania medzinárodných leteckých dní na Slovensku. Slovenská letecká agentúra má s organizovaním leteckých dní bohaté skúsenosti. Medzinárodné letecké dni organizuje s maximálnym využitím skúseností, ktoré získala pri projektovaní a realizácií národných a medzinárodných leteckých dní organizovaných na Slovensku. SLA je držiteľom týchto certifikátov:

Zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám normy: EN ISO 9001:2008/STN EN ISO 9001:2009. Organizácia, projektová dokumentácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní v Slovenskej republike s civilnou, vojenskou a zahraničnou účasťou podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533

Certifikát Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality systému zabezpečovania kvality podľa požiadaviek NATO - SOŠ AQAP 2130:2010 v rozsahu: Plánovanie, organizácia a zabezpečenie Medzinárodných leteckých dní – Slovak International Air Fest podľa:

  • Metodiky leteckého úradu SR
  • Smernice vzdušných síl OS SR, Letové a statické ukážky lietadiel
  • Smernice NATO STANAG 3533

Vážení návštevníci, toto sú ľudia, ktorí na príprave MLD SIAF intenzívne pracujú:

Hubert ŠtoksaHubert Štoksa
Riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, s.r.o.

Miriam SurováMiriam Surová
Výkonná riaditeľka Slovenskej leteckej agentúry, s.r.o.

Ing. Milan KonvičnýIng. Milan Konvičný
Výkonný riaditeľ MLD SIAF

Ing. Ľubomír ŠurinaIng. Ľubomír Šurina
Hlavný logista MLD SIAF

Michaela PoliakováMichaela Poliaková
Grafik MLD SIAF

Mgr. Monika PastuchováMgr. Monika Pastuchová
Hovorkyňa MLD SIAF

Mgr. Zdenka SekerešováMgr. Zdenka Sekerešová
Media manager MLD SIAF

Peter PastuchaPeter Pastucha
Video editor MLD SIAF

WebCreators Banner
TV SIAF časť 132:59

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci