ZŤP

Vážení návštevníci, do areálu letiska je bezbariérový vstup (pozor – aj po nespevnených plochách). Priestor pre ZŤP je vyhradený v sektore A (časť od Banskej Bystrice) Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté sú v tomto sektore pripravené bezbariérové sociálne zariadenia. Nie všetky časti letiska Sliač, na ktorých je povolený pohyb návštevníkov, sú na spevnených plochách. Odporúčame preto, aby osoby zdravotne ťažko postihnuté prišli na SIAF 2016 so sprievodom.

Označené motorové vozidlá prevažujúce osobu so zdravotným postihnutím, môžu využiť vyhradené parkovisko oproti vstupu do Letiska Sliač, a.s., oproti bráne Banská Bystrica. Na parkovisko sa dostanete po ceste I/69 od Banskej Bystrice aj od Zvolena. Preto odporúčame aby všetci ZŤP či autom alebo bez použili bránu Banská Bystrica kvôli bezbariérovému vstupu.

Pre všetkých zdravotne ťažko postihnutých sme pripravili aj bezbariérový prístup k statickej ukážkelietadla L-39. Počas celého dňa bude pre nich k dispozícií aj rád Maltézskych rytierov. Maltézsky rád sa angažuje v zdravotnej a sociálnej starostlivosti a humanitárnej pomoci vo viac ako 120 krajinách, v čom je podporovaný vďaka diplomatickým vzťahom so 104 štátmi. Rád prevádzkuje nemocnice, zdravotné strediská, ambulancie, opatrovateľské domy pre starších a osoby so zdravotným postihnutím a špeciálne centrá pre nevyliečiteľne chorých. V mnohých krajinách Rád poskytuje prostredníctvom svojich dobrovoľníkov zdravotnícku prvú pomoc, sociálne služby, a organizuje záchranné a humanitárne intervencie.

logo_maltezsky-rad

http://www.orderofmalta.sk/

WebCreators Banner
Prestigio
SIAF 2016 - zostrih sobota00:00

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci