ZŤP

Vážení návštevníci, do areálu letiska je bezbariérový vstup (pozor – aj po nespevnených plochách). Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté je vymedzený priestor v diváckej zóne pri zábranách. Organizátori zároveň zabezpečili bezbariérový prístup k lietadlu L-39. Pre osoby zdravotne ťažko postihnuté sú pripravené bezbariérové sociálne zariadenia. Nie všetky časti letiska Sliač, na ktorých je povolený pohyb návštevníkov, sú na spevnených plochách. Odporúčame preto, aby osoby zdravotne ťažko postihnuté prišli na SIAF 2014 so sprievodom. Označené motorové vozidlá prevážajúce osobu so zdravotným postihnutím, môžu využiť vyhradené parkovisko oproti vstupu do Letiska Sliač, a.s.. Na parkovisko sa dostanete po ceste I/69 od Banskej Bystrice aj od Zvolena.

WebCreators Banner
Prestigio
C-27J Spartan z dielne Alenia Aermacchi01:20

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci