Stanové mestečko

Mapa online.

Jednoduchou a lacnou možnosťou ako sa zúčastniť Medzinárodných leteckých dní SIAF 2015 počas celého víkendu, je ubytovanie vo vyhradených priestoroch určených na individuálne stanovanie priamo pri severnej časti areálu letiska. Výmera stanového mestečka je disponovaná tak, aby uspokojila všetkých záujemcov.

Stanovanie v stanovom mestečku je vyhradené iba pre návštevníkov Medzinárodných leteckých dní SIAF 2015 a to bezplatne. Mestečko je vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternou s pitnou vodou.

Stanové mestečko je sprístupnené verejnosti od 28.08.2015 (12.00 hod.) do 31.08.2015 – (10.00 hod.).

Stanovanie mimo vyhradených priestorov je zakázané. Stany postavené mimo vyhradenej plochy budú aj s príslušenstvom zbalené a dočasne uskladnené u usporiadateľa verejného leteckého podujatia. Po identifikácii si ich môžu majitelia na určenom mieste, po dohode s usporiadateľom, vyzdvihnúť. V stanovom mestečku je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom, používať výbušniny a vypúšťať balóny, šarkany, modely lietadiel a pod.

ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

WebCreators Banner
Prestigio
Siaf v RTVS00:00

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci