Čo nebrať na SIAF

Zákaz vstupu so živým zvieraťom

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2015 je zakázaný vstup so zvieraťom.

Zákaz vstupu s predmetmi schopnými samostatne sa vznášať

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2015 je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

Zákaz vstupu s bicyklom

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2015 je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupných bránach v areáli verejného leteckého podujatia sú pripravené nestrážené priestory na odkladanie bicyklov.

Zákaz vstupu s alkoholickými nápojmi

Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2015 je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

Zakázané predmety

Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.

Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.

Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.

Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.

Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch, alebo iných kontajneroch a iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.

Iné predmety: (napr. drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky), hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane.


ĎAKUJEME, ŽE DODRŽUJETE POKYNY A UDRŽUJETE PORIADOK A ČISTOTU.

WebCreators Banner
Prestigio
Siaf 2015 v obrazoch02:30

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci