Ako na SIAF?

maps areal

Autom a motocyklom

Návštevníci, ktorí budú prichádzať na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 motorovými vozidlami budú nasmerovaní z jednotlivých príjazdových smerov – Banská Bystrica (sever), Košice a Krupina (východ a juh), Bratislava po rýchlostnej ceste R1 (západ) na jednotlivé parkovacie plochy smerovými tabuľami s nápisom „MLD SIAF - LETECKÝ DEŇ", ktoré budú osadené pred každou zmenou smeru jazdy.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 od severu – Donovaly, Šturec, Brezno, využite odbočku pri OC Tesco a ďalej pokračujte v smere BAUMAX - ČS Slovnaft - nadjazd nad R1 križovatka pri predajni Citroën s I/69 a ďalej po ceste I/69 na Parkovisko I. alebo Parkovisko II. (podľa dopravnej situácie a naplnenia parkovacích plôch).

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 od východu – Detva cesta I/50, Krupina cesta I/66, ktoré sa spájajú na križovatke Neresnica vo Zvolene je potrebné použiť južný obchvat mesta Zvolen, t. j. cesta I/50 v smere na Bratislavu a následne cesta I/66 v smere na Banskú Bystricu. Na križovatke pri obchodnom centre METRO odbočíte z cesty I/66 na cestu II/0692 smer Zvolen Rákoš a pokračujete až po odbočku na cestu I/69 smer Sliač a na Parkovisko III.

Ak prichádzate na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 od západu - Bratislava (po rýchlostnej ceste R1) využite výjazd na cestu I/66 pri obci Kováčová a pokračujte na Parkovisko IV. V prípade vytvárania dopravnej zápchy na rýchlostnej ceste R1 pri obci Kováčová je možné pokračovať po rýchlostnej ceste R1 na Banskú Bystricu a použiť výjazd z rýchlostnej cesty R1 na čerpaciu stanicu OMV Badín (Odpočívadlo Badín) odkiaľ budete nasmerovaní na Parkovisko I. alebo Parkovisko II. Taktiež je možné využiť výjazd z rýchlostnej cesty R1 na Kremničku (pri soche pred B. Bystricou) a následne po ceste I/69 smer Zvolen.

Upozornenie pre motocyklistov: V prípade, že Váš motocykel potrebuje na parkovanie spevnenú plochu, odporúčame Vám využiť Parkovisko A+M, ktoré je určené pre motocyklistov a autobusovú dopravu prevážajúcu návštevníkov SIAF. Príjazd na uvedenú parkovaciu plochu je pre motocyklistov možný len od smeru Banská Bystrica po ceste I/69. Návštevníci Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014, ktorí na svoju dopravu použijú motocykel zo smeru od Zvolena môžu na príjazd na parkovisko použiť rýchlostnú cestu R 1 a následne výjazd na čerpaciu stanicu OMV Badín, pričom musia pokračovať na cestu I/69 a následne v smere na Zvolen po ceste I/69 a na parkovaciu plochu Parkovisko A+M. Druhý variant príjazdu na Parkovisko A+M: zo smeru od Zvolena použiť cestu I/69 a následne po trase obchádzky Sliač Mestský úrad Sliač I/69xIII/06615 – Sliač križovatka III/06616 – III/06615 - Veľká Lúka – III/06619 – Hronsek - Vlkanová križovatka I/69xIII/06619 (smer vľavo Sliač Letisko) a následne na určenú parkovaciu plochu.

Niekoľko dobrých rád:

  • prosíme motorizovaných návštevníkov, aby dodržiavali určené smery príjazdov na jednotlivé parkovacie plochy a tým minimalizovali vytváranie dopravných zápch na prístupových komunikáciách;
  • žiadame motorizovaných návštevníkov, aby na parkovacích plochách dodržiavali pokyny usporiadateľskej služby. V prípade nerešpektovania pokynov vydávaných usporiadateľskou službou na parkovacích plochách, nebude takýmto návštevníkom umožnené parkovanie na parkovacích plochách;
  • upozorňujeme motorizovaných návštevníkov, aby svoje vozidlá uzamkli a zároveň zabezpečili vozidlo proti krádeži;
  • odporúčame, aby ste vo vozidlách nenechávali cenné predmety, pretože parkovacie plochy nie sú usporiadateľskou službou strážené.

Vlakom

Ak sa rozhodnete prísť na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 vlakom odporúčame vystúpiť na železničnej stanici Banská Bystrica alebo Zvolen. Z týchto miest bude premávať v pravidelných intervaloch Autobusová linka SIAF 2014. Odchody a príchody vlakov si môžete zistiť prostredníctvom internetového cestovného poriadku.

Bicyklom

Pre tých, ktorí sa rozhodnú využiť k návšteve Medzinárodných leteckých dni SIAF 2014 dopravu bicyklom, budú vyhradené miesta pri vstupných bránach v areáli letiska. Na tomto mieste si môžete odložiť a uzamknúť svoje bicykle. Táto plocha však nebude špeciálne strážená.