Vážené dámy a páni, milí fanúšikovia letectva a silných strojov,

som rád, že po roku Vás budem môcť na prelome augusta a septembra opäť privítať na letisku Sliač, pri príležitosti 4. ročníka Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014. Nebo v srdci stredného Slovenska bude dva dni patriť leteckej show, na ktorej sa budú prezentovať piloti z celého sveta, vrátane našich špičkových vojenských letcov. Naše vzdušné sily sa návštevníkom leteckých dní predstavia aj so statickými ukážkami vojenskej leteckej techniky.

A práve tu by som sa rád na chvíľu zastavil. Žiaľ, treba si otvorene priznať, že máme problém. Sami budete mať možnosť vidieť, že väčšina našej leteckej techniky je morálne a technicky zastaraná a ani jej životnosť nie je nekonečná. Chcem vás ubezpečiť, že pred týmto nepriaznivým stavom nezatvárame oči, ale hľadáme možnosti ako ho zvrátiť. Samozrejme všetko závisí od finančných prostriedkov. Urobíme však všetko preto, aby sme do tejto oblasti investovali čo najviac, a aby tak po nás zostali reálne výsledky. Častokrát hovorím, že vy ako občania sa môžete na Ozbrojené sily SR vždy spoľahnúť a chcem, aby ste vedeli, že to platí nielen v prípade potreby nasadenia vojakov a techniky „na zemi", ale rovnako to musí platiť aj „vo vzduchu".

Fanúšikovia letectva, budem rád, ak si nájdete čas a prídete na Medzinárodné letecké dni SIAF 2014. Verím, že na najväčšej leteckej udalosti roka na Slovensku prežijete množstvo nezabudnuteľných chvíľ. A verím, že k vašim túžbam po zážitkoch bude počas obidvoch dní veľkorysé aj počasie.

Martin Glváč, minister obrany SR

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR bolo zriadené zákonom Národnej rady  č.269/1999 Z.z. k   1. januáru 2000 so sídlom vo Zvolene. Veliteľstvu Vzdušných síl velí veliteľ Vzdušných síl OS SR, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR. Veliteľ Vzdušných síl OS SR zodpovedá za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany v rámci operácie NATO – NATINADS, za činnosť pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich lietadiel, ktoré sa ocitli v stave núdze a od júna 2011 za poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač všetkým lietadlám (vojenským, civilným, domácim a zahraničným).

Poslanie

Vzdušné sily OS SR sú základnou zložkou ozbrojených síl SR. Ich primárnym poslaním je zabezpečovať nepretržitú obranu vzdušného priestoru SR, ochranu vzdušného priestoru Aliancie a v priestore svojej zodpovednosti podporovať medzinárodné vojenské operácie v súlade s prijatými záväzkami.  

Hlavné úlohy Vzdušných síl OS SR:

  • zabezpečovať nepretržitú ochranu a obranu nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci vzdušného priestoru Aliancie (NATINADS)
  • vykonávať pátracie a záchranné operácie (SAR)
  • plniť záväzky SR v rámci  medzinárodného krízového manažmentu
  • nasadzovať svoje sily a prostriedky k záchrane životov a majetkov občanov SR v rámci národného krízového manažmentu
  • Na zabezpečenie predmetných činností sú vo vzdušných silách OS SR ustanovené nasledovné systémy:
  • pohotovostný systém vzdušných síl OS SR
  • pátracia a záchranná služba vzdušných sily OS SR

Veliteľstvo vzdušných síl má v podriadenosti tri letecké krídla (zmiešané krídlo Sliač, vrtuľníkové krídlo Prešov, dopravné krídlo Kuchyňa) a dve brigády (protilietadlová raketová brigáda Nitra, brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen). Viac informácii na: Veliteľstvo vzdušných síl OS SR.

 

Retrosky Team pripomenie SNP00:56

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci
WebCreators Banner
Enjoy travel