Vážení fanúšikovia letectva,

som veľmi rád, že po roku sa budeme môcť opäť stretnúť v srdci Slovenska, ale aj našich vzdušných síl – na Letisku Sliač a privítať vás na ďalšom ročníku najväčšej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2014. Tohtoročné letecké dni sa budú niesť v znamení osláv 70. výročia Slovenského národného povstania, ktoré si deň predtým slávnostne pripomenieme v Banskej Bystrici.

Ako iste viete a spomínal som to už aj minulý rok,  stav nášho vojenského letectva nie je ideálny. Sme si toho vedomí a robíme všetko preto, aby sme tento stav zmenili. Dnes sa už môžeme pochváliť aj prvými výsledkami. Vláda Slovenskej republiky v tomto roku schválila strategický dokument Koncepciu rozvoja Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, v zmysle ktorej pripravujeme postupnú obmenu leteckej techniky. Ešte v tomto roku chceme obstarať vojenské vrtuľníky, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v rámci domáceho krízového manažmentu. Pomáhajú pri požiaroch v ťažko dostupných terénoch, priemyselných haváriách a prakticky nonstop sú pripravené byť nápomocné ostatným bezpečnostným zložkám napríklad pri pátraní po nezvestných osobách. Rovnako robíme maximum aj v oblasti nadzvukového letectva, ktorému sa dlhé roky nedostávalo patričnej pozornosti, čo nás dnes dobieha. S tým veľmi úzko súvisí aj oblasť rádiolokátorov. Samozrejme si uvedomujeme, že sme limitovaní finančnými zdrojmi, no zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru je našou prioritou. Občania musia vedieť, že sa môžu na ozbrojené sily spoľahnúť tak „na zemi“ ako aj „vo vzduchu“.

Verím teda, že posledný augustový víkend budú smerovať vaše kroky na Sliač a svoj čas si vyhradíte pre neopakovateľné zážitky spojené so zvukmi silných motorov. Teším sa na vás na 4. medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2014.

 Martin Glváč, minister obrany SR

 

 

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR bolo zriadené zákonom Národnej rady  č.269/1999 Z.z. k   1. januáru 2000 so sídlom vo Zvolene. Veliteľstvu Vzdušných síl velí veliteľ Vzdušných síl OS SR, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR. Veliteľ Vzdušných síl OS SR zodpovedá za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany v rámci operácie NATO – NATINADS, za činnosť pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich lietadiel, ktoré sa ocitli v stave núdze a od júna 2011 za poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač všetkým lietadlám (vojenským, civilným, domácim a zahraničným).

Poslanie

Vzdušné sily OS SR sú základnou zložkou ozbrojených síl SR. Ich primárnym poslaním je zabezpečovať nepretržitú obranu vzdušného priestoru SR, ochranu vzdušného priestoru Aliancie a v priestore svojej zodpovednosti podporovať medzinárodné vojenské operácie v súlade s prijatými záväzkami.  

Hlavné úlohy Vzdušných síl OS SR:

  • zabezpečovať nepretržitú ochranu a obranu nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci vzdušného priestoru Aliancie (NATINADS)
  • vykonávať pátracie a záchranné operácie (SAR)
  • plniť záväzky SR v rámci  medzinárodného krízového manažmentu
  • nasadzovať svoje sily a prostriedky k záchrane životov a majetkov občanov SR v rámci národného krízového manažmentu
  • Na zabezpečenie predmetných činností sú vo vzdušných silách OS SR ustanovené nasledovné systémy:
  • pohotovostný systém vzdušných síl OS SR
  • pátracia a záchranná služba vzdušných sily OS SR

Veliteľstvo vzdušných síl má v podriadenosti tri letecké krídla (zmiešané krídlo Sliač, vrtuľníkové krídlo Prešov, dopravné krídlo Kuchyňa) a dve brigády (protilietadlová raketová brigáda Nitra, brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen). Viac informácii na: Veliteľstvo vzdušných síl OS SR.

 

C-27J Spartan z dielne Alenia Aermacchi01:20

Newsletter

Priamo do schránky?
Návštevníci
WebCreators Banner
Enjoy travel